04:54 AM 02/03/2021
Tiếng Việt English
08/01/2021
488
Công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2081/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Công chức hướng dẫn thủ tục hải quan

Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính được công bố tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố các thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2020, cụ thể như sau:

1. Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khấu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan.

2. Thủ tục quyết toán việc xuất khấu, sử dụng hàng hóa miễn thuế và vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước và khu phi thuế quan đế xâv dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 2081/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân