02:25 PM 29/10/2020
Tiếng Việt English
12/08/2019
1567
Công bố 10 thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 05 tháng 8 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1325/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Chính.

Theo nội dung Quyết định số 1325/QĐ-BTC có 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính được công bố gồm:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành 08 thủ tục. Các thủ tục này đều thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan:

          1.1 Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc;

          1.2 Thủ tục tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan;

          1.3 Thủ tục chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan;

          1.4 Thủ tục tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan;

          1.5 Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục Hải quan;

          1.6 Thủ tục gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục Hải quan;

          1.7 Thủ tục cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục Hải quan;

          1.8 Thủ tục thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục Hải quan;

2.Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục. Các thủ tục này đều thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan:

          2.1 Thủ tục thi cấp cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

          2.2 Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 1325/QĐ-BTC, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nội dung Quyết định đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm bắt, nghiên cứu, triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị liên quan niêm yết công khai Quyết định số 1325/QĐ-BTC tại trụ sở làm việc của đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Điều 16, điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính Phủ.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân