06:55 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
17/09/2018
3528
Công khai TTHC theo Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg

 Ngày 21/8/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong  lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong đó, có 3 TTHC mới thuộc lĩnh vực hải quan quy định tại Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục  đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được công bố theo quy định.

Tổng Cục Hải quan đã có công văn yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công khai đầy đủ các TTHC trên.

Ngày 11/9/2018 Cục Hải quan Tỉnh đã có công văn triển khai đến các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc công khai đầy đủ nội dung của 3 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực hải quan quy định tại Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị công khai thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; tổ chức thực hiện TTHC theo quy định.

HN

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân