02:29 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
21/12/2020
1883
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp trước ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Năm 2020 là một năm khó khăn của toàn nền kinh tế thế giới, ngay từ đầu năm, dịch bệnh do virut Corona bùng phát ở nhiều nơi. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, chính trị nhiều quốc gia. Điều đó, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, khi lượng hàng hóa xuất và nhập khẩu điều giảm.

Cộng đồng doanh nghiệp phải cố gắng rất nhiều mới có khả năng vượt qua giai đoạn khó khăn trong năm 2020. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 như: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020, Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020…Bộ Tài chính cũng ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19; Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trên qua các văn bản: 1806/TCHQ-VP ngày 20/3/2020, 2466/TCHQ-KTSTQ ngày 17/4/2020, 2632/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020..

 Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo của các cấp trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể hóa thành các chương trình hành động như:

Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 2632/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 về việc kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai rà soát, tạm dừng hoạt động kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp Luật (được quy định tại Điểm 3, Điều 78 Luật Hải quan năm 2014) của người khai hải quan trong năm 2020 và xem xét không thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để DN giảm bớt khó khăn và tập trung vào sản xuất kinh doanh. Triển khai rà soát và chỉ thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2020 đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Các Chi cục Hải quan chủ động liên hệ với các Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn hoạt động, nắm bắt tình hình Doanh nghiệp bị ảnh hưởng, kế hoạch sản xuất sắp tới để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc như: hướng dẫn thủ tục hải quan cho Doanh nghiệp thông qua mail, điện thoại; tiếp nhận chứng từ qua mail, fax…khi hệ thống gặp sự cố không thể truyền chứng từ và yêu cầu Doanh nghiệp truyền chứng từ bổ sung ngay khi hệ thống hoạt động trở lại, bố trí cán bộ công chức trực để đảm bảo thông quan hàng hóa cho Doanh nghiệp. Hỗ trợ cung cấp thông tin cho Doanh nghiệp về tình hình dịch bệnh từ các nước, tình hình khai thác các tuyến tàu từ các đơn vị kinh doanh cảng, hãng tàu để Doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất. Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp như: Giải quyết nhanh chóng thủ tục để doanh nghiệp kéo container ra khỏi cảng, tránh phát sinh các chi phí lưu cont, lưu bãi...; đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét, gia hạn thời hạn nộp bổ sung C/O phát sinh trong giai đoạn dịch Covid-19. Ngày 27/05/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid-19). Cụ thể: Cơ quan hải quan chấp nhận C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử với điều kiện cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu có thông báo về việc cấp C/O sử dụng chữ ký, con dấu điện tử và cung cấp trang thông tin điện tử để tra cứu C/O hoặc phương thức tra cứu khác về C/O; Cơ quan hải quan chấp nhận bản chụp/bản scan C/O với điều kiện cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu có thông báo về việcsử dụng  bản chụp/bản scan C/O và cung cấp trang thông tin điện tử để tra cứu C/O hoặc phương thức tra cứu khác về C/O; Trường hợp phải nộp C/O bản chính tại thời điểm đăng ký tờ khai nhưng chưa có bản chính, người khai hải quan hải quan được nộp bản chụp/bản scan C/O cho cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ của bản chụp/bản scan C/O. Người khai hải quan chịu trách nhiệm nộp bản chính C/O trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ bản chụp/bản scan C/O, hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa, hành trình lô hàng và những thông tin khác để xác định xuất xứ hàng hóa và quyết định thông quan.

Ảnh: Lãnh đạo Cục Hải quan BRVT làm việc với đại diện doanh nghiệp.

Sử dụng triệt để lợi thế của công nghệ thông tin trong phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan: Các mặt hàng được cảnh báo rủi ro tại các văn bản chỉ đạo và từ kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm toán được tổng hợp đầy đủ và tập trung phân tích thông tin chi tiết các mã hàng, dòng hàng vừa lựa chọn được trên cơ sở các văn bản pháp lý liên quan để nêu rõ dấu hiệu vi phạm.

          Chứng từ, tài liệu, số liệu liên quan của người khai hải quan được thu thập thông quan hệ thống thư điện tử nội bộ trước khi quyết định kiểm tra sau thông quan. Các nội dung nghi vấn về hàng hóa, hồ sơ cần làm rõ được trao đổi với người khai hải quan trên cơ sở ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, không tiếp xúc trực tiếp. Phiếu báo tin, kiêm thu thập thông tin được gửi trước đến doanh nghiệp theo đúng quy định để lắng nghe ý kiến và tạo sự đồng thuận. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị gửi 60 phiếu báo tin kiêm thu thập thông tin đến doanh nghiệp, trong đó có 48 doanh nghiệp, đồng thuận thực hiện việc kiểm tra sau thông quan và đã được kiểm tra, thanh tra. Còn 12 doanh nghiệp xin chưa thực hiện kiểm tra đã được giải quyết do đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

          Việc kiểm tra trực tiếp với người khai hải quan (người tham gia kiểm tra) chỉ diễn ra trong thời gian từ 01 đến 03 ngày làm việc để công bố quyết định kiểm tra, trao đổi các nội dung nghi vấn còn chưa thể làm rõ trước đó và thông báo kết luận, kết thúc cuộc kiểm tra. (không sử dụng hết 10 ngày làm việc theo như quy định).

Theo kế hoạch kiểm tra sau thông quan năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành tại Quyết định số 3777/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2019 giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện 06 cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật năm 2020. Cục Hải quan Tỉnh đã dựa trên các dấu hiệu rủi ro, phân tích, đánh giá từ đó lựa chọn ra 04 doanh nghiệp thực hiện KTSTQ thuộc trường hợp đánh giá tuân thủ pháp luật – đạt 66,66% chỉ tiêu TCHQ giao theo Quyết định số 3777/QĐ-TCHQ. Số cuộc kiểm tra đã thực hiện năm nay là 48 cuộc, đạt 32,2% so với cùng kỳ năm 2019. (trong đó, Kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan 31 cuộc đạt 28,4%; kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan 17 cuộc, đạt 36,1% so với cùng kỳ năm ngoái). Số thuế đã truy thu 6,3 tỷ đồng đạt 33,6% so với cùng kỳ năm 2019. Kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành năm 2020 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Tổng Cục Hải quan phê duyệt tại Quyết định số 3696/QĐ-TCHQ ngày 24/12/2019 gồm 06 cuộc thanh tra chuyên ngành chính thức, 02 cuộc dự phòng và 09 nội dung kiểm tra nội bộ. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 nên Tổng cục Hải quan điều chỉnh gồm 03 cuộc thanh tra chuyên ngành chính thức và 09 nội dung kiểm tra nội bộ tại Quyết định số 1784/QĐ-TCHQ ngày 08/07/2020.  Trong năm 2020, Cục Hải quan Tỉnh hoàn thành được 04 cuộc kiểm tra nội bộ và 01 cuộc thanh tra chuyên ngành. Truy thu kiểm tra nội bộ: 62,331 triệu đồng tiền thuế, 4,219 triệu đồng tiền chậm nộp, 10,628 triệu đồng tiền VPHC. Truy thu thanh tra chuyên ngành: 311,551 triệu đồng tiền thuế, 98,749 triệu đồng tiền chậm nộp, 7,058 triệu đồng tiền VPHC.

 

Bài: LPL (Cục HQ BRVT)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân