12:08 PM 21/10/2020
Tiếng Việt English
03/01/2020
1920
Công tác thi đua - khen thưởng và sáng kiến, cải tiến năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Năm 2019, Hội đồng sáng kiến Cục Hải quan tỉnh đã trình Cục trưởng công nhận 45 sáng kiến cấp cơ sở cho 118 cá nhân và đề nghị Tổng cục Hải quan xét công nhận 02 sáng kiến cấp Ngành cho 05 cá nhân. Hầu hết các sáng kiến năm nay đều có tính mới, sáng tạo, có khả năng áp dụng vào thực tế, giúp mang lại hiệu quả công việc. Trong đó, có một số sáng kiến về sử dụng phần mềm, công nghệ thông tin giúp rút ngắn thời gian làm việc và tinh giản thủ tục hành chính, đây là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng nằm trong Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan. Một số sáng kiến, giải pháp về phòng chống buôn lậu hàng hóa, gian lận thương mại, trốn thuế đã mang lại kết quả thiết thực, giúp truy thu thuế cho Ngân sách Nhà nước và góp phần phát triển kinh tế của đất nước, xứng đáng được ghi nhận và phát huy.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh và để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Cục Hải quan đã ban hành công văn số 3307/HQBRVT-TCCB.TTr ngày 22/11/2019 kịp thời triển khai và hướng dẫn tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2019 đến toàn thể công chức và người lao động tại đơn vị. Ngoài ra, Lãnh đạo Cục Hải quan cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra là đơn vị phụ trách về thi đua, khen thưởng cập nhật kịp thời những thông tin hữu ích về công tác thi đua, khen thưởng trên mạng nội bộ và trang web của đơn vị để công chức và người lao động quan tâm, có cái nhìn tích cực hơn, từ đó có thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để lựa chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc bình xét khen thưởng năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục đã tổ chức họp vào ngày 24/12/2019 và với tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc và dân chủ, Hội đồng đã thống nhất trình Cục trưởng quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 302 cá nhân và 16 tập thể; Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 45 cá nhân; tặng Giấy khen Cục trưởng cho 30 cá nhân và 02 tập thể đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu đăng ký thi đua từ đầu năm và đề nghị Tổng cục Hải quan, các cơ quan có thẩm quyền xét hoặc trình xét khen thưởng như sau: Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho 45 cá nhân và 02 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân và 03 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 44 cá nhân và 05 tập thể; danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cá nhân.

(HLH)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân