06:33 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
06/07/2018
325
Cục Hải quan BR-VT thực hiện cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2018
Tiếp tục triển khai quyết liệt tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, thực hiện tốt Kế hoạch đã ban hành về việc thực hiện cuộc đo thời gian giải phóng hàng của Cục Hải quan Tỉnh năm 2018. Cục Hải quan tỉnh BR-VT đã có công văn hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cuộc đo giải phóng hàng năm 2018. Cụ thể

1. Ghi nhận thời điểm bắt đầu kiểm tra hồ sơ, bắt đầu kiểm tra thực tế hàng hóa trên hệ thống Ecustoms theo hướng dẫn của Tổng Cục Hải quan tại Công văn số 4534/TCHQ-CCHĐH ngày 19/5/2015 và hướng dẫn tại công văn số 44/CCHĐH-CS ngày 01/9/2017;

2. Ghi nhận đầy đủ các thời điểm theo hướng dẫn tại Công văn số 44/CCHĐH-CS ngày 01/9/2017 trong thời gian tiến hành đo với tất cả các tờ khai đăng ký trong tuần đo từ ngày 10 đến 15/9/2018;

3. Thực hiện thử nghiệm chức năng P (theo hướng dẫn tại Công văn số 44/CCHĐH-CS ngày 01/9/2017) trong 01 tuần từ ngày 03 đến 08/9/2018 trước tuần đo chính thức.

Có 04 Chi cục trực thuộc là Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu, Chi cục Hải quan Cảng Cát Lở, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ sẽ tiến hành cuộc đo thời gian giải phóng hàng.

Việc thực hiện cuộc đo giải phóng hàng hàng năm nhằm đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan, đánh giá, kiểm soát quá trình thực hiện các bước thủ tục hải quan; xác định thời gian thuộc trách nhiệm của hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa. Xác định thời gian xử lý công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan trong quy trình làm thủ tục đối với hàng hóa xk, nk phục vụ công tác đánh giá hiệu quả của Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan. Đồng thời, phân tích, đánh giá các dữ liệu đo; so sách kết quả đo giữa các năm; trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả việc thực hiện các giải pháp giảm thời gian thông quan tại các Chi cục.

(MP)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân