08:29 AM 16/11/2018
Tiếng Việt English
21/11/2017
673
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3808/QĐ-HQBRVT về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát các bộ thủ tục hành chính đơn giản hóa.

      Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày  28/4/2016  của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017 được Bộ Tài chính và Tổng cục hải quan giao, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3808/QĐ-HQBRVT về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát các bộ thủ tục hành chính đơn giản hóa.

      Đây là công tác cải cách hành chính nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

      Như vậy, có tổng cộng 09 nội dung thuộc 06 bộ TTHC được đơn giản hóa đăng ký rút ngắn thời gian thực hiện và được áp dụng tại 03 Chi cục thuộc Cục Hải quan Tỉnh, cụ thể:

      1. Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phý Mỹ đăng ký đơn giản hóa TTHC cho 01 bộ TTHC: Giải quyết hồ sơ đăng ký kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất xuất khẩu; năng lực gia công, sản xuất:

- Rút ngắn thời gian gửi quyết định kiểm tra cho người khai hải quan theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 xuống từ 03 ngày làm việc còn 02 ngày làm việc kể từ ngày ký.

- Rút ngắn thời gian kiểm tra theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 xuống từ không quá 05 ngày làm việc còn không quá 03 ngày làm việc kể từ bành quyết định kiểm tra.

      2. Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép đăng ký đơn giản hóa TTHC cho 01 bộ TTHC: thủ tục hoàn thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

- - Rút ngắn hồ sơ thủ tục theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 từ việc yêu cầu hồ sơ gồm công văn đề nghị và các chứng từ, tài liệu chứng minh xuống thành hồ sơ chỉ cần công văn đề nghị.

- Rút ngắn thời gian giải quyết  theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 xuống từ 05 ngày làm việc xuống còn 04 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ.

      3. Tại Chi cục Hải quan cảng Cát Lở đăng ký đơn giản hóa 04 bộ TTHC cho 5 nội dung gồm:

- Kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan sẽ rút ngắn thời gian từ chậm nhất 02 làm việc xuống còn chậm nhất 01 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

- Kiểm tra thực tế hàng hóa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan sẽ rút ngắn thời gian thực hiện từ chậm nhất 08 giờ làm việc xuống 06 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan (trừ trường hợp lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành, lô hàng có số lượng lớn, chủng loại nhiều hoặc việc kiểm tra phức tạp).

- Kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất xuất khẩu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sẽ rút ngắn thời gian kiểm tra từ không quá 05 ngày xuống không quá 03 ngày kể từ ngày ban hành quyết định kiểm tra.

- Hoàn thuế, không thu thuế: quy định tại Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC

+ Đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau: rút ngắn thời gian từ chậm nhất trong thời hạn 40 ngày xuống chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế.

+ Đối với trường hợp  hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau: rút ngắn thời gian từ chậm nhất trong thời hạn 06 ngày xuống chậm nhất trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế.

  Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 sẽ được các Chi cục thực  hiện từ 06/11/2017.

MP

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân