09:25 PM 09/08/2020
Tiếng Việt English
07/05/2019
1001
Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
An toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, không những ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe của con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí đến tín mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Đảm bảo an toàn thực phẩm để nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế.

     An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề từ lâu đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, nhất là trong giai đoạn hiện nay, coi đây là vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng, về bảo vệ môi trường và đây cũng là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập của Việt Nam. Được tiếp cận với thực phẩm an toàn đã trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Tuy vậy, thực tế hiện nay đang tồn tại là công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cộng đồng. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nước ta cơ bản vẫn là nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình nên việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, có thể thấy hiện nay Nhà nước đang có nhiều nỗ lực cải thiện chất lượng nguồn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc, chế biến thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường. Vấn đề này càng được quan tâm hơn trong những năm gần đây khi chất lượng cuộc sống được nâng cao, vấn đề an toàn thực phẩm được coi trọng và quản lý chặt chẽ. Để quản lý và tạo nguồn thực thẩm an toàn cho người tiêu dùng, thời gian qua rất nhiều các văn bản của các cấp quản lý được ban hành để điều chỉnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể như:

Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm;

Nghị Quyết số 43/2017/QH14 của Quốc Hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020;

Chính phủ và Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-D9CTUBTW MTTQVN ngày 30/3/2016 vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm;

Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm…

Năm 2019, để triển khai và hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 22/4/2019 và Quyết định số 58/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 22/4/2019 về việc kiểm tra an toàn thực phẩm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019; Tiếp đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch số 27/SNN-BCĐLNVSATTP  ngày 04/5/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Kiểm tra an toàn thực phẩm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc.

Trong đợt kiểm tra lần này, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia vào Tổ kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượi, Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và hệ thống các văn bản hướng dẫn. Cũng theo nội dung Kế hoạch số 27/SNN-BCĐLNVSATTP, trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần tập trung xem xét các nội dung:

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn

Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn đối với những sản phẩm phải công bố.

Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn.

Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với những cơ sở có quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với rượi, thực phẩm.

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượi, thực phẩm; điều kiện và trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật an toàn thực phẩm và thông tư của các bộ Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương.

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy định tại Chương XI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ.

Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định khi cần thiết. 

Đợt kiểm tra lần này áp dụng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượi tại TP Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc, diễn ra trong 02 ngày 13,14/5/2019.

                                                                                                       (ML)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân