09:31 PM 29/11/2021
Tiếng Việt English
16/09/2019
3952
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai khảo sát, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019
Nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ để giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, thực hiện kế hoạch chung của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai khảo sát, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019

Việc đánh giá được thực hiện đối với các thủ tục hải quan ở cấp Cục và cấp Chi cục phát sinh tại Cục Hải quan Tỉnh từ đầu năm 2019 đến thời điểm hiện tại. Kết quả đánh giá sẽ góp phần giúp cơ quan hải quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, cắt giảm chi phí tuân thủ đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính liêm chính, minh bạch trong môi trường thông quan.

Để thực hiện cuộc khảo sát, đánh giá nêu trên, Cục Hải quan Tỉnh trân trọng kính mời các doanh nghiệp tham gia đánh giá đối với các thủ tục hải quan mà doanh nghiệp đã thực hiện tại Cục Hải quan Tỉnh trong năm 2019. Nội dung phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan là mẫu phiếu chung do Tổng cục Hải quan xây dựng. Doanh nghiệp có thể khai thác mẫu phiếu trên website của Tổng cục Hải quan hoặc website của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sự hợp tác và tham gia trả lời phiếu đánh giá từ phía doanh nghiệp sẽ góp phần không nhỏ để cơ quan hải quan có đủ thông tin cần thiết phục vụ việc phân tích, đánh giá một cách khách quan và hiệu quả.

Thư ngỏ gửi doanh nghiệp

Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hải quan.docx

LV

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân