06:32 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
05/07/2018
286
Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai lấy ý kiến doanh nghiệp về thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
“Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” thể hiện sự cam kết của ngành Hải quan trước cộng đồng xã hội về đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.

Nhằm tạo thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan cũng như thúc đẩy hoạt động giám sát giữa các bên, nâng cao chất lượng cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng tại Quyết định số 952/QĐ-TCHQ, theo định kỳ ngành Hải quan tổ chức lấy ý kiến đánh giá của khách hàng thông qua “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng”. Thông qua đánh giá này, Ngành Hải quan mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp về các mặt được, chưa được trong việc thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn tại cơ quan Hải quan các cấp; xác định các cam kết đạt được, chưa đạt được, các cam kết có thể cải thiện cũng như mong muốn, nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp đối với các cam kết, chất lượng phục vụ cơ quan Hải quan cần đáp ứng.

Ngay sau khi có hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng triển khai đến tất cả các đơn vị để thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của các doanh nghiệp trên cơ sở “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng”. Cục Hải quan Tỉnh hy vọng thông qua việc lấy ý kiến góp ý từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đơn vị sẽ từng bước hoàn thiện trên các mặt công tác, hướng đến việc xây dựng đội ngũ công chức hải quan chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Mẫu “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng” năm 2018 được Tổng cục Hải quan tập trung lấy ý kiến của doanh nghiệp ở 02 nhóm nội dung là Đánh giá việc thực hiện các cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và Đánh giá chất lượng hoạt động/dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

 Ở nhóm nội dung Đánh giá việc thực hiện các cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, việc đánh giá tập trung vào 04 nội dung cơ bản gồm:

1. Tính chuyên nghiệp (Tác phong làm việc của công chức/ trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức khi thực hiện thủ tục/ Thái độ ứng xử khi tiếp xúc người dân/doanh nghiệp);

2. Tính minh bạch (Thông tin quy trình thủ tục, chính sách pháp luật/ Công khai đường dây nóng, đầu mối tiếp nhận, giải quyết vướng mắc/ Giải quyết thủ tục hành chính/Đối thoại với doanh nghiệp)

3.  Tính hiệu quả (Thời gian thông quan/Tỷ lệ kiểm tra hàng hóa/Chi phí hành chính)

4. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính (Thủ tục kiểm tra hồ sơ/Thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa/Thủ tục giải quyết hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế/thủ tục trả lời vướng mắc/Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo)

Ở nhóm Đánh giá chất lượng hoạt động/dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp việc đánh giá tập trung vào 02 nội dung gồm:

1. Dịch vụ công trực tuyến (Thủ tục hành chính công trực tuyến/các tiện ích được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử và các hệ thống phần mềm khác)

2.Các hoạt động hỗ trợ (Giải quyết thủ tục theo yêu cầu ngoài giờ hành chính/Tổng đài hỗ trợ,giải đáp/Trợ giúp tại trụ sở cơ quan hải quan/Trợ giúp tại trụ sở doanh nghiệp)

Ngoài ra, Mẫu “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng” năm 2018 còn có thiết kế phần “Đề xuất, góp ý của Quý doanh nghiệp để cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng”.

Cách thức thực hiện khảo sát được mở rộng, đảm bảo mọi doanh nghiệp đều có cơ hội tham gia, xây dựng, hỗ trợ ngành Hải quan ngày càng hoàn thiện và phát triển. Phiếu đánh giá được triển khai lấy ý kiến toàn diện từ cấp Chi cục, các phòng ban tham mưu, tại trụ sở của cơ quan Hải quan, tại các buổi hội nghị doanh nghiệp và cả trên website của Cục Hải quan.

Việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về tình hình thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng là một trong những giải pháp để cơ quan Hải quan nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới phương châm hành động Chuyên Nghiệp- Minh Bạch – Hiệu Quả mà Tuyên ngôn đặt ra và là một trong những hoạt động nhằm nâng cao quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp.

                                                                                              ( ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân