08:50 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
24/11/2016
5863
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từng bước triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 04/11/2016 Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 3433/KH-HQBRVT triển khai dịch vụ công trực tuyến trong đó nêu rõ mục tiêu triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến năm 2016 tối thiểu mức độ 3 đối với 46 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016 theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan và quyết tâm huy động mọi nguồn lực đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao.

Tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước quy định rõ: Dịch vụ công trực tuyến chính là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Trong đó chia ra 4 mức độ.

Mức độ 1: Là các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Mức độ 2: Là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 3: Là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Mục tiêu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan: Đến hết năm 2016 có đến 70% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 50% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Đến hết năm 2017 sẽ là 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến cấp độ 4.

Như vậy, có thể thấy việc triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan là bước tiến vượt trội trong công tác cải cách thủ tục hành chính mà đối tượng hướng đến là cộng đồng doanh nghiệp. Khi tham gia vào dịch vụ trên, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại, nhân lực và chi phí chuẩn bị hồ sơ, vì dịch vụ cho phép điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Việc thanh toán các khoản lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tuyến đến người sử dụng dịch vụ.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng lộ trình và phương thức triển khai cụ thể theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thành lập Tổ triển khai dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, công chức hải quan và các doanh nghiệp có hoạt động XNK trên địa bàn Tỉnh, sử dụng phiên bản thử nghiệm và lấy ý kiến đóng góp.

Giai đoạn 2: Triển khai thí điểm phần mềm, từ đó có thể kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc để rút kinh nghiệm và  hoàn thiện phần mềm.

Giai đoạn 3: Chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành cơ bản giai đoạn 1 và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 theo đúng lộ trình, luôn chú trọng đến việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt đã xây dựng và khai thác có hiệu quả  website của Đơn vị tại địa chỉ: www.haiquanvungtau.gov.vn. với nhiều chuyên mục phong phú, đa dạng, thu hút được lượng truy cập ngày càng cao.

 VĂN PHÒNG CỤC

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân