10:05 AM 17/01/2019
Tiếng Việt English
04/12/2017
1277
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – ngày ấy và bây giờ
Ngay sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước đã khẩn trương thành lập các tổ chức Hải quan tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, để tiếp quản và duy trì hệ thống kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hàng hóa XK, NK tại các bến cảng, sân bay, bưu điện và các cửa khẩu biên giới quốc gia tiếp giáp với các nước láng giềng như Campuchia, Lào... vừa góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, vừa đảm bảo thu thuế cho NSNN, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Đất nước.

       Vào thời điểm ấy, một tổ chức Hải quan mới đã ra đời, góp phần vào thực hiện những nhiệm vụ chính trị, mục tiêu do Đảng, Nhà nước đề ra, đó là vào ngày 12 tháng 11 năm 1977, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 1406/BNgT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, trực thuộc Cục Hải quan Trung ương thuộc Bộ Ngoại thương.

          Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, hành chính, để phù hợp với tình hình, đặc thù và tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Hải quan, ngày 04 tháng 12 năm 1979, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương đã ký ban hành các Quyết định số 1004/BNgT-TCCB giải thể Chi cục Hải quan Đồng Nai (theo Quyết định 1406/BNgT-TCCB ngày 12/11/1977) và Quyết định số 1005/BNgT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, đó là tiền thân Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay.  

         Kể từ ngày thành lập đến nay Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trải qua 38 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; 38 năm ấy được chia làm các giai đoạn chính, cụ thể như sau:

 

          1. Giai đoạn từ tháng 12/1979 đến tháng 10/1984:

          Giai đoạn này quân số biên chế của Chi cục Hải quan Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo còn quá ít, chi với hơn 20 cán bộ chiến sỹ, với nhiệm vụ chủ yếu lúc bấy giờ là tuần tra, Kiểm soát, Chống buôn lậu và phục vụ chuyên gia các Công ty, nhà thầu dầu khí tư bản như De Minex (CHLB Đức), Total, Agip (Italia) và Bovaney (Canađa) vào thăm dò khai thác dầu khí và làm thủ tục XNK hàng hóa là trang thiết bị, máy móc cho Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro- một Liên doanh mới được thành lập giữa CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Xô-Viết để thực hiện nhiệm vụ thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Tổ Quốc.

          Tuy quân số biên chế còn quá ít, chưa đủ so với yêu cầu nhiệm vụ, trang thiết bị phương tiện còn thiếu thốn trăm bề, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng; có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của lãnh đạo; có phương pháp tuần tra, kiểm soát hiệu quả, cán bộ chiến sỹ Hải quan Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đã lập được nhiều chiến công, thành tích rất đáng tự hào, phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng, kim khí quý, đá quý, cổ vật, thu giữ một số lượng tang vật có giá trị lớn. Đó là chiến công vang dội, thành tích nổi bật của Hải quan Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo những ngày đầu thành lập.

          2. Giai đoạn từ năm 1984 đến 2000:

          Đây là giai đoạn Tổng cục Hải quan được thành lập theo Nghị quyết số 547/NQ/HĐNN ngày 30/8/1984 của Hội đồng Nhà nước. Ngày 20/10/1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 139/HĐBT quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan. Hải quan các địa phương mang tên là Hải quan các tỉnh, thành phố. Giai đoạn này, Hải quan Việt Nam còn thực thi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990 thay cho Điều lệ Hải quan ban hành kèm theo Nghị định số 03/CP ngày 27/2/1960. 

          Trong bối cảnh đó, Hải quan Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo vẫn tiếp tục lớn mạnh không ngừng. Từ chỗ quân số biên chế chỉ hơn hai mươi người đã được Tổng cục Hải quan bổ sung tăng cường tới hơn 60 người, nâng tổng số quân số lên gần 100 người; tạo điều kiện cho Hải quan Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo bố trí sắp xếp nhân lực đầy đủ trên các mặt trận như: cảng Cát Lở, Cảng dầu khí Vietsovpetro, cảng dịch vụ dầu khí PTSC; Trạm trả hàng sân bay Vũng Tàu và Bưu cục Ngoại dịch Vũng Tàu.

          Cũng trong thời gian này, do Nhà nước vẫn độc quyền về công tác ngoại thương, hàng hóa XNK phải có giấy phép của Bộ Ngoại thương, Hải quan Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đã làm thủ tục XNK cho hàng chục triệu tấn hàng hóa XK mậu dịch (theo phương thức hàng đổi hàng), phục vụ đắc lực cho ngành ngoại thương tỉnh nhà và sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp (nhất là Công ty XNK tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đặc biệt là hàng hóa XNK phục vụ cho thăm dò và khai thác dầu khí - một ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng của đất nước. Cán bộ công chức Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu không quản ngại khó khăn, gian khổ, sóng to gió lớn nguy hiểm đến tính mạng, ngày đêm miệt mài, tuần tra, kiểm soát, giám sát cho hàng triệu tấn dầu thô XK an toàn; hàng triệu tấn máy móc, trang thiết bị phục vụ cho ngành dầu khí ngày càng phát triển vững mạnh. Ngoài ra, Hải quan Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo còn làm thủ tục cho hàng trăm ngàn tấn hàng hóa NK Phi mậu dịch, hàng quà biếu và làm thủ tục nhập cảnh, áp tải đi Vĩnh Xương, An Giang cho hàng trăm ngàn lượt tàu quá cảnh đi Campuchia an toàn, đúng quy định. Số thuế XNK thu hàng năm đều đạt chỉ tiêu thu thuế do Tổng cục Hải quan giao. Đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

          3. Giai đoạn từ 2001 đến nay:

          Đó là bước chuyển mình của Hải quan Việt Nam, từ thực thi Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990 đến nay đã chuyển sang thi hành Luật Hải quan.

          Luật Hải quan được thông qua ngày 29/6/2001 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X. Luật Hải quan ra đời là một bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Hải quan với mục tiêu thể chế hoá đường lối chính sách của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến Pháp năm 1992 về xây dựng và phát triển kinh tế xã hội vào lĩnh vực công tác Hải quan, nội luật hóa các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ để điều chỉnh các quan hệ kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động Hải quan phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới, thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hội nhập quốc tế, đồng thời tham gia bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc gia, phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

          Giai đoạn này Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có bước phát triển tiến bộ vượt bậc. Tổ chức bộ máy luôn ổn định, quân số biên chế luôn được bổ sung, tăng cường tương đối đầy đủ, để bố trí, sắp xếp cho những vị trí trọng yếu, quan trọng tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh và nhất là tại các Cảng biển mới được thành lập.

          Hiện nay, quân số biên chế và nhân viên hợp đồng lao động của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là hơn 300 người. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 15 đơn vị đầu mối (trong đó có 08 Phòng, ban chức năng tham mưu, 06 Chi cục Hải quan trực thuộc và 01 Đội Kiểm soát Hải quan).  Trong năm vừa qua do tình hình kinh tế khó khăn chung, sự biến động liên tục của giá dầu thô đã làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu và số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Tỉnh. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Cục và  các đơn vị đã triển khai những biện pháp dự báo và thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, tập trung cao độ, có những giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ trọng tâm này để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu được giao. (Bảng số liệu thu thuế những năm gần đây của Cục Hải quan tỉnh).

                                                                     Đơn vị tính: tỷ đồng

Năm

Chỉ tiêu giao

Số thu thực tế

Tỉ lệ đạt %

2010

16.450

16.510

101%

2011

15.750

25.357

161%

2012

19.900

22.151

111,3%

2013

20.000

20.273

101,3%

2014

21.500

23.133

108%

2015

18.300

18.367

100,4%

2016

16.200

16.491

101,8%

2017

17.350

15.775 (đến 30/11/2017)

90,9%

           Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn quan tâm chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính về Hải quan, vì đó là một yêu cầu tất yếu trong tiến trình đổi mới và hội nhập của Hải quan Việt Nam. Tổ chức bộ máy Cục Hải quan tỉnh trong những năm qua luôn được ổn định; đội ngũ cán bộ lãnh đạo luôn được chăm lo, bổ sung, tăng cường. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hàng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, số Đảng viên mới được kết nạp, đều đạt chỉ tiêu. Cán bộ, công chức trong cơ quan đoàn kết thống nhất một lòng, luôn vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao phó.

          Với kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng phần thưởng cao quý, đó là Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2008), Huân chương lao động hạng nhì (2013). Có tám đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh cũng được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba như: Văn phòng Cục, Phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Phòng Thuế XNK, Chi cục kiểm tra sau Thông quan, Phòng Tổ chức cán bộ và thanh tra, Trung tâm DL và CNTT (bây giờ là Phòng Công nghệ và thông tin), Chi cục Hải quan CK Cảng Vũng Tàu  và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ. Nhiều đơn vị do lập được thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác đã được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

MP

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân