08:29 AM 16/11/2018
Tiếng Việt English
22/09/2017
1306
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu tập huấn thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và có hiệu lực từ 01/01/2018.

     Sáng 22/9 tại Hội trường trụ sở Cục Hải quan Tỉnh diễn ra buổi tập huấn Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo HS 2017 và AHTN 2017 cho cán bộ công chức, buổi tập huấn do cán bộ Phòng thuế xuất nhập khẩu thực hiện. Danh mục gồm 21 phần, 97 Chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số. So với Danh mục cũ ban hành theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 gồm 9.558 dòng hàng ở cấp độ 8 số thì Danh mục mới tăng 1.255 dòng hàng ở cấp độ 8 số theo AHTN 2017.

     Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 bao gồm 05 mục theo quy định tại Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, gồm các nội dung về:

     - Cột mã số hàng hóa, chi tiết ở cấp độ 8 số;

     - Cột mô tả hàng hóa;

     - Cột đơn vị tính;

     - Các nội dung Chú giải pháp lý ở đầu của Phần, Chương (nội dung giải thích chung của Danh mục HS) và các trích dẫn tra cứu giải thích ở cuối mỗi Chương (nội dung giải thích của Việt Nam);

    - Danh mục được ban hành dưới dạng song ngữ Việt – Anh.

      Như vậy, theo danh mục mới thì mỗi mã số hàng hóa được chi tiết từ 1-3 đơn vị tính khác nhau. Các đơn vị tính được xây dựng mới cho mỗi dòng hàng đảm bảo chiếm trên 90% số lượng khai báo thực tế của doanh nghiệp.

 

                                                                                                            (MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân