04:57 PM 15/12/2018
Tiếng Việt English
13/12/2017
1664
Cục Hải quan tỉnh BR-VT đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022
13h30 ngày 12/12 Cục Hải quan tỉnh BR-VT đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

        Dự Đại hội có ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh và 97 đại biểu đến từ 15 Tổ công đoàn trực thuộc.

       Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Tỉnh gồm có 15 Tổ công đoàn trực thuộc, với 319 đoàn viên công đoàn (trong đó có 224 nam và 95 nữ). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc: 46 người trình độ sơ cấp, 21 người trình độ trung cấp, 21 người trình độ cao đẳng, 211 người trình độ đại học và trên đại học là 20 người. Phong trào học tập nâng cao trình độ cho cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn đã trở thành nền nếp, là nhu cầu, là mục tiêu phấn đấu và cũng là nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ đã cử 675 lượt cán bộ công chức tham gia các lớp học tập, đào tạo do Tổng cục Hải quan tổ chức; hàng năm đều cử CBCC, lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục tham gia học tập bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

       Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thường xuyên quan tâm, coi trọng, thông qua các buổi nghe nói chuyện thời sự, chính trị, chuyên đề, các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp để giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, quy định của Bộ Tài chính, ngành Hải quan….từ đó giúp cho đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết và thấm nhuần chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch công tác của Ngành và của Cục Hải quan Tỉnh.

       Trong 05 năm qua, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Tỉnh luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh nên các mặt hoạt động, phong trào được duy trì đều đặn, sôi nổi thường xuyên và liên tục. Hầu hết các đoàn viên công đoàn đều luôn an tâm công tác, có ý thức trách nhiệm cao, nhận thức tốt về hoạt động Công đoàn, vai trò vị trí của Công đoàn trong tổ chức cơ quan, Đơn vị nên rất tích cực, gương mẫu tham gia các hoạt động, phong trào.   Hàng năm, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục Hải quan Tỉnh đều phối hợp tốt với Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao nhân các ngày Lễ lớn của Đất nước như kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5), ngày cách mạng tháng 8 và quốc khách 02/9, ngày thành lập ngành Tài chính, ngành Hải quan và các ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội quốc phòng toàn dân. Đồng thời tham gia đầy đủ các đợt thi đua do các Ban, Ngành trong Tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức Tỉnh tổ chức.

       Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, thăm hỏi, động viên, chia buồn kịp thời đối với gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, vận động quyên góp ủng hộ những trường hợp ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn, chuyện buồn, rủi ro…

       Công tác từ thiện luôn được Ban chấp hành chú trọng, vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ, đóng góp cho Quỹ vì người nghèo (193.260.971 đồng), Quỹ đền ơn đáp nghĩa (194.997.808 đồng), ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt (144.744.880 đồng)…Ngoài ra, trong nhiệm kỳ đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thì Lùng, sống tại huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT và hàng tháng, ngày Lễ, Tết đều có đại diện các Tổ công đoàn cử người sang thăm và tặng quà cho Mẹ.

       Với những kết quả đã đạt được, tuy còn hạn chế về công tác tuyên truyền giáo dục, phong trào thi đua mặc dù đã được duy trì thường xuyên nhưng chưa đều khắp, vẫn còn một số Tổ công đoàn chưa phối hợp tốt nên thiếu sự chỉ đạo tập trung, vì vậy phong trào chưa thật sự mạnh mẽ, đồng bộ, thống nhất.  Tuy vậy, trong nhiệm kỳ 2013-2017, Ban chấp hành công đoàn cơ sở về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách, đảm bảo tốt công tác quản lý Nhà nước về Hải quan, phòng chống buôn lậu chống gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đạt hiệu quả, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của Địa phương cũng như của Đất nước.

       Dựa trên những ưu khuyết điểm, Ban chấp hành rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới: tổ chức triển khai các hoạt động phong trào nhân dịp chào mừng các ngày Lễ lớn trong những năm tiếp theo, các phong trào do Công đoàn viên chức Tỉnh, Liên đoàn lao động Tỉnh và các Ban, Ngành tổ chức, phát động. Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động”. Vận động đoàn viên công đoàn tham gia đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến, đẩy mạnh các phong trào “Xanh – sạch – đẹp”. Tiếp tục duy trì vận hành hệ thống thông quan Hải quan điện tử tự động VNACC/VCIS. Tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chế độ chính sách, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến đoàn viên công đoàn để biết, triển khai đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp ngân sách Nhà nước các khoản thu theo quy định. Tham gia thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiến hành kết hợp đánh giá phân loại cán bộ công chức, bình chọn đoàn viên công đoàn tiên tiến xuất sắc và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. Đánh giá, phân loại, chấm điểm Tổ công đoàn, Công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm theo đúng hướng dẫn và quy định của cấp trên.

       Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục Hải quan Tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 11 đồng chí, Chủ tịch là ông Nguyễn Thanh Sang – Phó cục trưởng và 02 phó chủ tịch.

MP

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân