06:57 AM 25/06/2019
Tiếng Việt English
17/07/2018
418
Cục Hải quan tỉnh BR-VT: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính năm 2018
Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018 được Bộ Tài chính và Tổng cục hải quan giao, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai quyết luyệt trên tinh thần kế hoạch cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-HQBRVT ngày 29/11/2017 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát các bộ thủ tục hành chính đơn giản hóa.

Sau khi có Công văn triển khai đến toàn bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh BR-VT về việc thực hiện rà soát và đăng ký nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018, Cục Hải quan tỉnh BR-VT đã ban hành văn bản thông báo các thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Như vậy, năm 2018 có 04 Chi cục Hải quan thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cụ thể:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép: đơn giản hóa 02 bộ thủ tục hành chính:

- Hủy tờ khai hải quan điện tử đối với trường hợp quy định tại điểm b, d Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC: Rút ngắn thời hạn kể từ khi nhận được đề nghị hủy tờ khai của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống: từ 08 giờ làm việc xuống còn 07 giờ làm việc  (theo quy định tại điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC, khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

- Kiểm tra thực tế hàng hóa: rút ngắn thời gian kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan (trừ trường hợp lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành, lô hàng có số lượng lớn, chủng loại nhiều hoặc việc kiểm tra phức tạp) từ 08 giờ làm việc xuống còn 05 giờ làm việc (theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014).

2. Chi cục Hải quan Cảng Cát Lở: đơn giản hóa 02 bộ thủ tục hành chính:

 - Kiểm tra thực tế hàng hóa: rút ngắn thời gian kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan (trừ trường hợp lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành, lô hàng có số lượng lớn, chủng loại nhiều hoặc việc kiểm tra phức tạp) từ 08 giờ làm việc xuống còn 05 giờ làm việc (theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014).

- Hủy tờ khai hải quan điện tử đối với trường hợp quy định tại điểm b, d Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC: Rút ngắn thời hạn kể từ khi nhận được đề nghị hủy tờ khai của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống: từ 08 giờ làm việc xuống còn 06 giờ làm việc  (theo quy định tại điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC, khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

3. Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ: đơn giản hóa 04 bộ thủ tục hành chính:

- Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai bổ sung đối với trường hợp quy định tại điểm c,d Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC: rút ngắn thời gian kể từ khai tiếp nhận đủ thông tin hoặc hồ sơ (nếu có) từ 08 giờ làm việc xuống còn 06 giờ làm việc.

- Kiểm tra thực tế hàng hóa: rút ngắn thời gian kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan (trừ trường hợp lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành, lô hàng có số lượng lớn, chủng loại nhiều hoặc việc kiểm tra phức tạp) từ 08 giờ làm việc xuống còn 07 giờ làm việc (theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014).

- Hủy tờ khai hải quan điện tử đối với trường hợp quy định tại điểm b, d Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC: Rút ngắn thời hạn kể từ khi nhận được đề nghị hủy tờ khai của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống: từ 08 giờ làm việc xuống còn 07 giờ làm việc  (theo quy định tại điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC, khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

- Thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan: rút ngắn thời gian kể từ ngày kết thúc thời hạn kiểm tra theo Quyết định kiểm tra từ 05 ngày làm việc xuống còn 04 ngày làm việc (Khoản 5, Điều 142 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 73 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu: đơn giản hóa 02 bộ thủ tục hành chính:

- Kiểm tra thực tế hàng hóa: rút ngắn thời gian kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan (trừ trường hợp lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành, lô hàng có số lượng lớn, chủng loại nhiều hoặc việc kiểm tra phức tạp) từ 08 giờ làm việc xuống còn 06 giờ làm việc (theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014).

- - Hủy tờ khai hải quan điện tử đối với trường hợp quy định tại điểm b, d Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC: Rút ngắn thời hạn kể từ khi nhận được đề nghị hủy tờ khai của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống: từ 08 giờ làm việc xuống còn 06 giờ làm việc  (theo quy định tại điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC, khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Đây là công tác cải cách hành chính nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

(MP)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân