06:41 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
05/06/2018
338
Cục Hải quan Tỉnh BR- VT với kết quả đáng khích lệ trong những tháng đầu năm 2018
Năm 2018 là một năm có ý nghĩa to lớn đối với Cục Hải quan Tỉnh BRVT, là năm cuối trên chặng đường phấn đấu để kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (04/12/1979- 04/12/2019). Cùng với toàn ngành, Cục Hải quan Tỉnh BRVT đã và đang nỗ lực phấn đấu từng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách được giao.

Là một trong những Cục Hải quan lớn, có nhiều đóng góp trong ngành, những năm qua Cục Hải quan tỉnh BRVT đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của ngành Hải quan.

Năm 2018 ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan. Để triển khai tốt nhiệm vụ này, ngay từ những ngày đầu năm Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh đã xây dựng chương trình kế hoạch trọng tâm của năm với các mục tiêu đã đề ra trong Hội nghị tổng kết năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018, bao gồm các mảng công tác chính như sau: (i) cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; (ii) đảm bảo nhiệm vụ thực hiện thu NSNN; (iii) thực hiện chống buôn lậu và gian lận thương mại; (iv) tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả hoạt động trong 06 tháng đầu năm 2018 trên một số lĩnh vực chủ yếu:

* Lĩnh vực giám sát quản lý:Đã triển khai thành công cho 14 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trên địa bàn về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dựng quốc tế theo Quyết định 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính;  Triển khai kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2018.

Kết quả cụ thể:

Số lượng doanh nghiệp làm thủ tục: 975 doanh nghiệp

Tổng kim ngạch XNK: 9.531 triệu USD

Số lượng tờ khai làm thủ tục XNK:  53.959 tờ,

Tổng số lượng phương tiện XNC:  2.142 lượt

Tổng lượt hành khách xuất nhập cảnh 157.757 lượt.                                                                                

* Lĩnh vực Quản lý thuế:Tính đến ngày 31/5/2018, số thu nộp NSNN của Đơn vị là 7.469 tỷ đồng, đạt 50,1% so với chỉ tiêu được giao, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số nợ thuế đến 31/5/2018 là: 206.415 triệu đồng. Kết quả công tác thu hồi nợ đọng : đạt 2.409 triệu đồng.

* Lĩnh vực điều tra chống buôn lậu:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện quản lý nhà nước về Hải quan tại 52 cảng biển, 09 cảng dầu khí ngoài khơi và 14 khu công nghiệp, địa bàn kiểm soát hải quan rộng lớn, các cảng nằm rải rác, xen kẽ giữa các khu công nghiệp, khu dân cư.

Lợi dụng tình hình thực tế địa bàn phức tạp, các quy định thông thoáng trong thủ tục Hải quan như: phân luồng xanh, vàng, hàng hóa vận chuyển kết hợp, vận chuyển độc lập, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, kho ngọai quan…một số đối tượng đang thực hiện các hành vi buôn lậu, trốn thuế với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi nhất là đối với  hàng chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, hàng quá cảnh, trung chuyển…

          Cục Hải quan Tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đến các đơn vị thuộc và trực thuộc để nắm bắt và thực hiện kịp thời. Trong đó yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện  Kế hoạch 695/KH-HQBRVT ngày 16/3/2018 Triển khai công tác kiểm soát Hải quan năm 2018, chú trọng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ Kiểm soát hải quan đã được giao.

          Kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan:

+ Hành chính:  Phạt tiền: 93 vụ, số tiền phạt: 1.659,59 triệu đồng; Tổng số nộp ngân sách: 1.651,42 triệu đồng (91 vụ)

          + Hình sự: Quyết định khởi tố: 01 vụ, trị giá:  1.710.410.000 đồng.

* Lĩnh vực Thu thập thông tin và quản lý rủi ro:

Cục Hải quan Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm về thu thập thông tin, quản lý rủi ro năm 2018 tại công văn số 0129/HQBRVT-QLRR ngày 11/01/2018. Qua 05 tháng triển khai thực hiện, nhìn chung công tác quản lý rủi ro đang từng bước đi vào nề nếp và ổn định, đã đạt được những kết quả khả quan đó là:

+ Nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thu thập, cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý rủi ro trong CBCC đã có chuyển biến, các đơn vị và bộ phận liên quan đã tích cực và cố gắng hơn trong quá trình thực hiện công tác QLRR.

+ Việc xây dựng hồ sơ rủi ro, tiêu chí phân tích và đánh giá xếp hạng doanh nghiệp ngày càng được chú trọng hơn, đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ cho các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan.

Kết quả cụ thể: Đã thu thập, cập nhật được 181 Hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống RM2. Đã xây dựng được 270 chỉ số tiêu chí phân tích.

* Lĩnh vực kiểm tra sau thông quan:

Năm 2018 Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu kiểm tra sau thông quan tối thiểu 48 doanh nghiệp và thu ngân sách nhà nước là 20 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện kiểm tra 07 cuộc tại cơ quan hải quan và 17 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, đạt 35% so với kế hoạch được giao, số thu đạt 9,58 tỷ đồng đạt 48% kế hoạch được giao, đạt 23,18% so với cùng kỳ năm 2017.

            So với những năm trước đây, công các KTSTQ hiện đang gặp phải những khó khăn đó là: Hầu hết các DN có kim ngạch vừa và lớn, độ rủi ro cao đều đã được KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan, thậm chí có một số DN đã kiểm tra lại lần 2 … Hiện nay, đơn vị đang tập trung vào các chuyên đề KTSTQ trong lĩnh vực kiểm tra giá đối với những mặt hàng có rủi ro. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm sâu nên hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn.  Mặt khác trước đây, TCHQ đã giao Cục Hải quan Tỉnh tiến hành KTSTQ tại một số DN ngoài địa bàn tạo điều kiện để các CBCC cọ xát, trau dồi kinh nghiệm về việc KTSTQ, góp phần không nhỏ vào kết quả thu NSNN chung. Tuy nhiên đến năm 2018, Cục Hải quan Tỉnh hạn chế các cuộc KTSTQ đối với các DN ngoài địa bàn quản lý của Tỉnh nên đã tác động không nhỏ đến kết quả thu NSNN trong công tác KTSTQ của đơn vị.

* Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin:

Năm 2018, Cục Hải quan Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực của hoạt động nghiệp vụ như: Triển khai Điều 41 Luật Hải quan, Đề án quản lý, giám sát hàng hoá tại cảng biển, cảng hàng không, Đề án nộp thuế điện tử 24/7 qua ngân hàng… Triển khai Hệ thống thống kê hải quan, Hệ thống hỗ trợ ra quyết định…  Trong quá trình triển khai, Cục cũng đã đồng hành cùng doanh nghiệp, xử lý kịp thời các tình huống vướng mắc phát sinh. Nhìn chung việc triển khai này đã góp phần cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan và giúp cơ quan Hải quan giám sát hàng hóa tại cảng hiệu quản hơn trước, giảm thiểu các thủ tục hành chính.

* Lĩnh vực cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan:

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan là một yêu cầu tất yếu trong công cuộc đổi mới. Vì vậy, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nội dung trong cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả trong quản lý. Công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển và hiện đại hóa đã được đẩy mạnh ở tất cả các khâu nghiệp vụ. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính giữa cơ quan hải quan với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế, triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Cục Hải quan Tỉnh, công khai minh bạch thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan Tỉnh luôn coi việc thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng là sự cam kết của cơ quan Hải quan trước cộng đồng xã hội về việc đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về Hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế. Phương châm hành động “Chuyên nghiệp – Minh bạch - Hiệu quả” là mục tiêu mà đơn vị luôn hướng tới.

          Một nữa chặng đường đã đi qua, nửa chặng đường còn lại là một thách thức không hề nhỏ cho đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đơn vị đã xây dựng chương trình công tác những tháng cuối năm 2018, với các nội dung cụ thể:

-  Phát triển công tác Hiện đại hóa, trọng tâm là công tác quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp: Dự kiến trong năm 2018 sẽ hoàn thành ký kết từ 01 đến 02 tổ chức doanh nghiệp;

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh do Bộ Tài chính giao cũng như hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu năm 2018, trong đó tích cực đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác KTSTQ nhằm thu hồi tiền thuế vào NSNN.

- Chú trọng công tác xây dựng và ban hành Hồ sơ doanh  nghiệp trọng điểm cấp Cục;

-  Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng nhái, hàng giả, phòng, chống ma túy;

-  Triển khai có hiệu quả đề án sắp xếp lại tổ/đội theo Quyết định số 2600/TCHQ – TCCB của Tổng cục hải quan. Triển khai thực hiện kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức thuộc Cục Hải quan Tỉnh đảm bảo ổn định bộ máy, hoạt động hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế theo Quyết định 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo chương trình của Tổng cục Hải quan; Hoàn thiện và ban hành quy chế vận hành máy soi hành lý, hàng hóa di động để đưa máy soi di động vào vận hành, hoạt động; Hoàn thiện quy chế vận hành hệ thống Megaport của Cục Hải quan Tỉnh.

Với những bước đi vững chắc, ổn định truyền thống của đơn vị, chúng ta có quyền tin vào những kết quả mà đơn vị sẽ đạt được trong năm 2018. Thành tích này sẽ là một dấu son trong chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của Cục Hải quan Tỉnh BRVT. Tất cả vẫn còn ở phía trước./.

ML

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân