11:10 AM 14/12/2017
Tiếng Việt English
13/07/2017
283
Cục Hải quan Tỉnh BRVT tích cực phổ biến, tuyên truyền cho các DN làm thủ tục trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2017

Triển khai quyết liệt tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Công văn số 2553/TCHQ-CCHĐH ngày 17/4/2017 của Tổng cục Hải quan về việc đo thời gian giải phóng hàng XNK cấp Cục hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện cuộc đo thời gian giải phóng hàng của Cục Hải quan Tỉnh năm 2017.

Theo đó, đánh giá tổng quan về thời gian giải phóng hàng, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan (chiếm bao nhiêu %) trong tổng thời gian làm thủ tục thông quan/giải phóng hàng hóa; đồng thời đánh giá chi tiết các khoảng thời gian tác nghiệp của cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Xác định thời gian xử lý công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quy trình làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ công tác đánh giá hiệu quả của Kế hoạch cải cách, phát triển và Hiện đại hóa hải quan trong năm 2017. Bên cạnh đó, xác định các khâu nghiệp vụ gây chậm trễ, kéo dài thời gian thông quan của cơ quan có liên quan, đề xuất biện pháp giảm thời gian thuộc phạm vi, trách nhiệm của từng cơ quan, các biện pháp phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và các cơ quan Ban, Ngành có liên quan nhằm giảm tổng thể thời gian thông quan/giải phóng hàng hóa XNK.

Có 04 Chi cục trực thuộc là Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu, Chi cục Hải quan Cảng Cát Lở, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ sẽ tiến hành cuộc đo đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử (trừ các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại).

Thời gian đo tiến hành liên tục từ ngày 11/9/2017 đến hết ngày 16/9/2017. Đối với hàng hóa nhập khẩu, phạm vi cuộc đo gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các đơn vị từ khi doanh nghiệp đăng ký chính thức tờ khai hải quan (IDC) đến khi cơ quan Hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng cho lô hàng. Đối với hàng xuất khẩu, phạm vi cuộc đo gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các đơn vị từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan đến khi cơ quan Hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng cho lô hàng.

Tham gia cuộc đo thời gian giải phóng hàng còn có các đơn vị ngoài ngành tham gia gồm: Cục đăng kiểm Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng cửa khẩu tỉnh BR-VT, Cơ quan quản lý thú y vùng 6 – Cục Thú y, Cục bảo vệ thực vật (Chi cục kiểm dịch thực vật vùng II), Cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản (Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4), Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm BR-VT, Viện vệ sinh y tế công cộng tp Hồ Chí Minh, Trung tâm y tế dự phòng (Khoa kiểm dịch y tế), Sở KH & CN BR-VT (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng), Trung tâm tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường chất lượng 3.

 

                                                                                                   VĂN PHÒNG CỤC

 

                                                                                                        Võ Ngọc Quang

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân