06:30 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
11/07/2018
345
Cục Hải quan Tỉnh tham dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 11/7/2018, Đảng ủy khối cơ quan Tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Hội trường A, Trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và hơn 600 Đảng viên là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng bộ khối; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành chưa tham gia lớp học trực tuyến do Trung ương tổ chức; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở; Trưởng, Phó phòng, các Sở, Ban, Ngành; Các đồng chí Báo cáo viên- tuyên truyền viên cơ sở; các đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư) Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Các đồng chí đảng viên các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đóng trên địa bàn Bà Rịa.

Cục Hải quan Tỉnh tham dự Hội nghị với 24 đồng chí là Thành viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc Cục Hải quan Tỉnh.

Hội nghị được nghe báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Đình Tiếp - Phó chủ tịch hội Cựu chiến binh Tỉnh giới thiệu, quán triệt (trong đó tập trung làm rõ sự cần thiết ban hành các Nghị quyết, các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp) của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII gồm:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”: Nghị Quyết đã nêu lên năm quan điểm để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 2 trọng tâm và 5 đột phá.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “ Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”: Nghị quyết nêu năm quan điểm chỉ đạo, với các mục tiêu cụ thể về cải cách tiền lương đối với khu vực công và khu vực doanh nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020 và từ năm 2021 tới năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2030. Đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong đó nhiệm vụ thứ 4 là Quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”: Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, 11 nội dung cải cách, 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Sau Hội nghị 10 ngày, các cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết phải thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài viết thu hoạch cần tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết. Đặc biệt, cần liên hệ thực tiễn của bản thân tại cơ quan, đơn vị về những vấn đề tâm đắc, những vấn đề còn băn khoăn, khó thực hiện và kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị mình công tác.

HN

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân