06:39 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
17/04/2018
616
Đánh giá công tác cải cánh hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 10/4/2018 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã diễn ra cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ông Bùi Sỹ Đức – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan Tỉnh và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các đơn vị.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Cục Hải quan Tỉnh luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần đáng kể đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao nhất là đối với công tác thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ theo các tiêu chí chấm điểm theo quy định tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND Tỉnh và công văn số 1384/SNV-CCHC ngày 30/10/2017 của Sở Nội vụ Tỉnh kết hợp với công tác điều tra khảo sát trực tiếp đến các doanh nghiệp, Tổ đánh giá, chấm điểm của UBND tỉnh đã đưa ra kết quả và xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 như sau: Tổng điểm đạt  76,75/100 điểm, đứng thứ nhất trong 6 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh. Trong đó một số tiêu chí chấm đạt điểm tuyệt đối như về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công. Một số tiêu chí tự chấm gần đạt điểm tuyệt đối như: Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý hành chính…

Trên cơ sở bảng phân công nhiệm vụ, các đơn vị đã thảo luận và đóng góp ý kiến với mục đích đưa công tác cải cách hành chính ngày càng đạt kết quả tốt hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Qua đó, các đơn vị có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng bảng phân công.

Ông Bùi Sỹ Đức phát biểu chỉ đạo: Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị quán triệt đến toàn thể CBCC về tầm quan trọng, xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu đề ra, Lãnh đạo các đơn vị cần triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công; Công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; Tích cực công tác tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, đồng thời chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về kết quả chấm điểm của lĩnh vực, tiêu chí phụ trách. Đây được xem là tiêu chí để xem xét, đánh giá phân loại công tác thi đua khen thưởng cuối năm của các đơn vị.

(BH)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân