10:23 PM 29/11/2021
Tiếng Việt English
07/05/2021
548
Địa chỉ e-mail tiếp nhận thông báo HĐ gia công lại

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 189/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2021, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp địa chỉ e-mail của các Chi cục Hải quan trực thuộc tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại như sau:

 

STT

Tên chi cục

Địa chỉ e-mail

Ghi chú

1

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu

sanbayhqvt@customs.gov.vn

 

2

Chi cục Hải quan cảng Cát Lở

catlohqvt@customs.gov.vn

 

3

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép

caimephqvt@customs.gov.vn

 

4

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

phumyhqvt@customs.gov.vn

 

5

Chi cục Hải quan Côn Đảo

condaohqvt@customs.gov.vn

 

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân