11:07 AM 14/12/2017
Tiếng Việt English
07/09/2017
156
Điều kiện áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch hoặc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng tôn màu

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng tôn màu có mã số HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919,  7226.9999, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn điều kiện để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch hoặc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng tôn màu. Theo đó:

          1. Quy định về cửa khẩu:

          Phải thực hiện thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển tại Tp. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Tôn màu có xuất xứ từ tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ khi nhập khẩu vào Việt Nam tại các cửa khẩu còn lại thì chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch.

          2. Quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ:

          Phải nộp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

          Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về tính hợp lệ của C/O nhưng chưa đủ cơ sở để từ chối thì tính thuế theo mức thuế suất ngoài hạn ngạch và tiến hành xác minh theo quy định.

          Trong thời gian chờ kết quả xác minh theo khoản 3 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, lượng hàng hóa nhập khẩu áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch sẽ được tạm tính vào lượng hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế tự vệ.

          Trường hợp kết quả xác minh xác định C/O hợp lệ thì lô hàng nhập khẩu được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch. Người khai hải quan thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và được xử lý hoàn trả tiền thuế theo quy định.

          Trường hợp kết quả xác minh xác định C/ O không hợp lệ hoặc quá thời hạn quy định, cơ quan Hải quan không nhận được kết quả xác minh của nước xuất khẩu thì thông báo cho người khai hải quan biết, và lượng hàng hóa nhập khẩu sẽ không được tính vào lượng hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế tự vệ.

          3. Về giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp:

          Cục Giám sát quản lý về Hải quan căn cứ Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp theo quy định tại Điểm 9.3, 9.4, 9.5 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT để thông báo cho cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp dự kiến làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa thực hiện.

          Trường hợp hàng hóa thực tế nhập khẩu vượt quá lượng hàng hóa được cấp trong Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan thì phải áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan đối với lượng hàng hóa vượt quá.

          4. Đối với tôn màu có xuất xứ từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác ngoài Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan:

          a. Doanh nghiệp liên hệ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để được hướng dẫn công văn gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan), trong đó nêu rõ các thông tin sau: tên, địa chỉ người xuất khẩu, người nhập khẩu, tên hàng hóa, mã số HS, lượng hàng (tấn), trị giá (USD), xuất xứ, thời gian dự kiến làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời gửi kèm: bản sao hóa đơn thương mại, vận đơn.

          b. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm 4a. nêu trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định và công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

          5. Đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao:

          Ngoài các điều kiện quy định tại điểm 1, 2 nêu trên, khi đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp phải nộp bản chính Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ Công Thương cấp. Trường hợp nhập khẩu nhiều lần thì thực hiện theo dõi trừ lùi theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

          6. Trường hợp doanh nghiệp nộp C/O mẫu AK hoặc E: cơ quan hải quan sẽ căn cứ theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày17/4/2006 của Bộ Thương mại để xác định chính xác xuất xứ của hàng hóa làm căn cứ xác định mức thues suất tự vệ cho tôn màu nhập khẩu.

                                                                                                     

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân