03:08 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
06/12/2018
3289
Dừng cung cấp 02 thủ tục hành chính trên hệ thống DVCTT
Hiện nay, ngành Hải quan đang cung cấp 171/181 thủ tục hành chính hải quan trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát văn bản pháp quy, một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được cung cấp trên Hệ thống này, có 02 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ theo quy định của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính bãi bỏ

Cơ quan

thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Danh mục hàng hóa nhập khẩu là Dung môi N- Hexan (ban hành tại Quyết định số 819/QĐ-BTC ngày 13/4/2016

Chi cục hải quan

Quyết định số 2280/QĐ-BTC ngày 21/10/2016

2

Danh mục hàng hóa nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm (ban hành tại Quyết định 1625/QĐ-BTC ngày 12/5/2015

Chi cục hải quan

Quyết định số 2280/QĐ-BTC ngày 21/10/2016

 

                                                                                                    HN

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân