02:45 PM 20/02/2019
Tiếng Việt English
06/07/2018
272
Giải quyết vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP
Sau khi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 có hiệu lực, trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương.

Trên cơ sở vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn một số vướng mắc như sau:

1. Đối với mẫu số 1 (phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng) thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 đã quy định các tiêu chí thông tin khai báo Phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng. Tuy nhiên, do Hệ thống một cửa quố gia hiện đang trong quá trình nâng cấp, hoàn thiện nên các tiêu chí nêu trên chưa được bổ sung kịp thời trên Hệ thống. Do vậy, trong thời gian Hệ thống chưa nâng cấp mà phát sinh thủ tục chuyển cảng, Tổng cục Hải quan chỉ đạo

 Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển ảng bản giấy để thực hiện thủ tục tàu chuyển cảng theo quy định tại Điều 67 Nghị định sô s08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

2. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với  phương tiện bồn có chứa khí, chất lỏng  theo phương thức quay vòng (điểm 5 khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP):

- Đối với phương tiện quay vòng là bồn chứa khí, chất lỏng có kết cấu ổn định, bền chắc, được sử dụng chuyên dùng chứa và vận chuyển kí, có số ký hiệu in cố định trên vỏ mặt bồn, và chuyển chở bằng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, thủ tục hải quan được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

- Đối với phương tiện quay vòng là bồn chứa khí, chất lỏng khác: thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân