09:00 PM 25/09/2020
Tiếng Việt English
19/08/2019
1605
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu làm tốt công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2019
“Xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2019 cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp” được Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Với mục tiêu triển khai sâu rộng hoạt động đối tác trong toàn Ngành, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng cơ quan Hải quan những năm gần đây Ngành Hải quan đã đẩy mạnh và phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Để phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2019, Cục Hải quan Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai đến các đơn vị với mong muốn đẩy mạnh hoạt động hơn nữa công tác này trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Việc phát triển quan hệ đối tác tập trung vào một số nội dung như hỗ trợ tuân thủ - nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; tham vấn – tổ chức đối thoại để đánh giá tác động của chính sách, chế độ từ đó có biện pháp tháp gỡ kịp thời; trang bị kiến thức – nâng cao ý thức, năng lực tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp …

Ngày 16 tháng 8 năm 2019 Cục Hải quan Tỉnh đã hoàn thành Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019 với 08 doanh nghiệp gồm:

  1. Công ty TNHH Thương mại Hải Minh
  2. Công ty CP Dịch vụ Logistics Dầu Khí Việt Nam
  3. Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn
  4. Công ty TNHH Prime Asia
  5. Công ty TNHH Nhà máy bia Heniken Việt Nam – Vũng Tàu
  6. Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3a
  7. Công ty TNHH Polystyrene
  8. Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam

 Ngoài ra, Cục cũng hướng dẫn các Chi cục căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức các buổi tham vấn, giúp công tác phản hồi từ hai phía được nhanh chóng và thuận lợi.

(Hình ảnh Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2019).

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân