06:38 PM 23/06/2021
Tiếng Việt English
06/12/2019
1878
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu lập nhiều thành tích mừng sinh nhật tuổi 40 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngày 04/12/2019 vừa qua, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (04/12/1979 -04/12/2019). Trải qua 40 năm hình thành và phát triển Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hôm nay đã từng bước tự khẳng định vị trí của mình trong Ngành Hải quan cũng như trong trong khối các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để nghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị suốt chặng đường 40 năm qua, ngày 11/10/2019 vừa qua, Chủ Tịch nước đã ký Quyết định số 1685/QĐ-CTN trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể đơn vị.

Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm cơ cấu tổ chức gồm 15 đơn vị thuộc và trực thuộc với biên chế tính đến cuối năm 2019 gồm 248 công chức và 54 HĐLĐ 68. Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra từ đầu năm.

Công tác giám sát quản lý:

Trong năm 2019, Cục Hải quan Tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác giám sát quản lý; Tuân thủ các quy trình nghiệp vụ hải quan và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan. Tính đến 15/11/2019, đã ban hành 110 văn bản trả lời các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Hướng dẫn triển khai các quy định, trả lời các vướng mắc phát sinh, kiến nghị của các Chi cục trực thuộc trong quá trình làm thủ tục XNK, XNC. Các vướng mắc, kiến nghị của các Chi cục được trả lời đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng thời hạn; những vướng mắc vượt thẩm quyền được kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan. Số lượng văn bản đã trả lời: 346. Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, UBND Tỉnh; Kịp thời báo cáo và đề xuất biện pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung nghiên cứu, rà soát, tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Luật, Nghị định, Thông tư  liên quan trong lĩnh vực giám sát quản lý. Các ý kiến tham gia góp ý đều đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu. Đã ban hành 298 văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan. 201 văn bản báo cáo UBNDTỉnh.

Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trong năm 2019 là 1.597 doanh nghiệp với lượng tờ khai đã đăng ký làm thủ tục: 139.511 tờ khai, ước thực hiện đến 31/12/2019 khoảng 160.000 tờ khai.

       Tính đến hết ngày 15/11/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 21,14 tỷ USD, tăng 0,87% so với năm 2018; Tổng số lượng phương tiện xuất nhập cảnh trên địa bàn đạt 5.760 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018;  hành khách xuất nhập cảnh 245.494 lượt tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018:

Công tác quản lý thuế

Năm 2019, Cục Hải quan Tỉnh được giao dự toán thu NSNN là 19.950 tỷ đồng theo Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính; tiếp theo, Tổng cục Hải quan có Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/1/2019 giao chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 là 20.200 tỷ.

Đến cuối tháng 11/2019, số thu ngân sách của toàn đơn vị đạt khoảng  91% kế hoạch được giao, đạt 90 % so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cục Hải quan Tỉnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh và nỗ lực hết sức để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu.

Tình hình nợ đọng thuế: Số thu hồi nợ đọng thuế đến 15/11/2019 là 4,85 tỷ đồng, trong đó thu từ nợ khó đòi là 4,15 tỷ đồng. Dự kiến thu hồi nợ đọng thuế đến 31/12/2019: 5,54 tỷ đồng. Công tác thu hồi nợ đọng hiện gặp nhiều khó khăn do số nợ đọng hiện nay chủ yếu phát sinh đã hơn 10 năm, các doanh nghiệp nợ thuế hiện đã giải thể, phá sản, mất tích, giám đốc chết, mất năng lực dân sự…

          Công tác Điều tra chống buôn lậu và xử lý vi phạm:

Năm 2019 tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. Địa bàn quản lý của Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu là khu vực Cảng biển - là địa bàn trọng điểm để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, vận chuyển trái phép, là nơi có lượng hàng hóa quá cảnh, trung chuyển đi qua tương đối lớn nên công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được đơn vị xác định là công tác trọng tâm. Hiện nay, bọn buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức và thủ đoạn, với tính chất ngày càng phức tạp và tinh vi, nên công tác này là thách thức lớn của cơ quan Hải quan nói riêng và các lực lượng chống buôn lậu nói chung.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan Tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Hải quan, thu thập thông tin, tổng hợp, cập nhật các diễn biến tình hình, các phương thức thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tại địa bàn quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành như Cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai và các đơn vị ngoài ngành như Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 địa phương để đảm bảo hiệu quả cho công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn quản lý.

       Với những cố gắng vượt bậc, trong năm 2019 vừa qua đơn vị không để xẩy ra vụ việc nào phải xử lý hình sự. Vụ việc xử lý hành chính phát sinh đến thời điểm 15/11 là 536 vụ với số tiền phạt 4,74 tỷ đồng. Dự kiến đến 31/12/2019 xử lý 550 vụ,  số tiền 5,00 tỷ đồng.

          Nghiệp vụ kiểm soát Hải quan cũng hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch. Hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tính hình: Đã thực hiện 03 hồ sơ; Hồ sơ sưu tra: 01 hồ sơ; Hồ sơ cơ sở bí mật:  01 hồ sơ. Chỉ tiêu bắt giữ: 01 vụ hồ sơ .

 Công tác thu thập xử lý thông tin và Quản lý rủi ro:

Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-TCHQ ngày 31/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin năm 2019 của ngành Hải quan, Cục Hải quan Tỉnh đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-HQBRVT ngày 19/02/2019 về việc xây dựng Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro năm 2019 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đã cơ bản đã hoàn thành nội dung đề ra: Đã triển khai công tác đánh giá điều kiện áp dụng chính sách đối với 1.597 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu;  thu thập, cập nhật, bổ sung được 559 Hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống RM2;  xây dựng được được 199 tiêu chí lựa chọn kiểm tra, góp phần kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các hành vi gian lận thuế cũng như các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Nhìn chung, công tác quản lý rủi ro đang được thực hiện ngày càng tốt hơn, đã đạt được những kết quả khả quan hơn trước. Có được thành tích này là do nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thu thập, cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý rủi ro trong CBCC đã có chuyển biến, công tác thu thập, cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp đã đi vào nề nếp, nội dung thông tin thu thập ngày càng đầy đủ hơn, công tác xây dựng, quản lý, áp dụng tiêu chí lựa chọn quyết định kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các hành vi gian lận thuế cũng như các rủi ro có thể xảy ra.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra đơn vị đã hoàn thành 100% các nội dung, kế hoạch. Tỷ lệ tờ khai luồng xanh tăng 8,2%, luồng vàng tăng 31,2% và luồng đỏ giảm 25,6% so với năm 2018.

Tuy nhiên công tác này vẫn đang gặp khó khăn về  nguồn lực, cơ sở hạ tầng CNTT và thể chế các quy định của nhà nước. Đây cũng là khó khăn chung của toàn Ngành hiện nay, vì vậy đơn vị sẽ cố gắng từng bước khắc phục.

Công tác kiểm tra sau thông quan:

Năm 2019, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao 45 cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai Hải quan, không giao chỉ tiêu thu ngân sách. Tuy nhiên, Cục Hải quan Tỉnh đã đề ra mục tiêu phấu đấu thu NSNN cho công tác này là 14,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/11/2019, toàn đơn vị đã tiến hành kiểm tra sau thông quan 125 cuộc, trong đó, các Chi cục Hải quan cửa khẩu, cảng kiểm tra 05 cuộc, Chi cục KTSTQ tiến hành kiểm tra 120 cuộc (trong đó: KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan 46 cuộc và KTSTQ tại trụ sở cơ quan Hải quan 95 cuộc), Số thuế kiến nghị phải thu qua công tác KTSTQ là 18,59 tỷ đồng. Như vậy tính đến 15/11/2019 đã đạt 102% (46/45) chỉ tiêu số cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai Hải quan; Số thu nộp ngân sách đạt 18,75 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch đề ra.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác KTSTQ tại đơn vị vẫn còn gặp một số khó khăn như việc thực hiện  quy chế luân chuyển vị trí công tác của Ngành dẫn đến việc CBCC làm công tác KTSTQ không chuyên sâu, ảnh hưởng đến trình độ và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuyên môn. Hàng hóa làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn không đa dạng, quy mô DN chủ yếu là nhỏ và vừa, một số ít doanh nghiệp có quy mô lớn trong những năm qua đã được đơn vị thực hiện nhiều cuộc KTSTQ dẫn đến nguồn KTSTQ những năm tiếp theo hạn chế.

 Công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan:

Năm 2019, Cục Hải quan Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai đồng bộ nhiều nội dung để nâng cao hiệu quả trong quản lý. Công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển và hiện đại hóa đã được đẩy mạnh ở tất cả các khâu nghiệp vụ. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế, triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, công khai minh bạch thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Tính đến ngày 15/11/2019, số thu từ Đề án 24/7 đạt 4.467 tỷ đồng/4.820 lượt giao dịch; Đã giải quyết  42 bộ hồ sơ theo cơ chế 1 cửa; Tổ chức Lễ ký kết đối tác hợp tác với 8 doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật trên địa bàn Tỉnh; Tổ chức 4 Hội nghị đối thoại tại 4 Chi cục cửa khẩu, cảng để kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; Tổ chức 14 buổi tham vấn tại trụ sở cơ quan Hải quan, 05 buổi tham vấn tại trụ sở doanh nghiệp nhằm hỗ trợ pháp lý, tìm hiểu và giải đáp khó khăn vướng mắc cho cá nhân, tổ chức thực hiện xuất nhập khẩu trên địa bàn Tỉnh.

Năm 2019, đưa vào sử dụng nhiều đề án/phần mềm như “ Phần mềm quản lý và điều động xe qua hệ thống Cloud Office”, “Phần mềm hỗ trợ công tác chấm công hàng tháng trên hệ thống CloudOffice”…

Công tác thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”

Cục Hải quan Tỉnh thực hiện niêm yết công khai bản tin “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” theo mẫu của Tổng cục Hải quan quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc tiến hành xây dựng công tác theo đúng phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch – Hiệu quả” và các nội dung cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tác phong làm việc để phục vụ khách hàng, doanh nghiệp. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của từng CBCC trong giải quyết công việc, đưa kết quả chấp hành các tiêu chí của tuyên ngôn làm cơ sở bình xét thi đua cuối năm của tập thể và cá nhân. Phát huy và duy trì tốt vai trò của Tổ cờ đỏ. Biểu dương khen thưởng kịp thời, có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật của các cá nhân, tập thể trong thực thi công vụ. Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân. Tổ chức Hội nghị đối thoại, tham vấn giữa Hải quan và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục XNK hàng hóa. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nghiệp vụ hải quan, ứng dụng CNTT trong quy trình thủ tục hải quan. Rút ngắn thời gian thông quan, giải quyết hồ sơ về thuế đúng thời hạn quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp đánh giá, khảo sát, báo cáo tình hình thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng định kỳ hàng Quý theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan.

Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo:

Trong năm 2019, Cục Hải quan Tỉnh tiếp tục thực nghiêm chính sách tinh giản biên chế theo quy định nhưng thực tế không phát sinh đối tượng thuộc diện tinh giản và hiện trong tình trạng thiếu hụt nhân sự tại nhiều vị trí việc làm do biên chế hoạt động liên tục sụt giảm. Hiện trạng này đã và đang làm ảnh hưởng lớn đến việc bố trí công tác, chất lượng công việc và kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2019, toàn Cục đã giảm 14 công chức (10 công chức nghỉ hưu, 02 công chức chuyển vùng công tác, 02 công chức thôi việc) nhưng chỉ được bổ sung thêm 04 công chức chuyển ngành công tác. Vì vậy, biên chế công chức thực tế làm việc luôn thấp hơn so với định biên được Tổng cục Hải quan giao.Theo dự kiến thì tình trạng này sẽ tiếp tục trong giai đoạn 2020 - 2021 trong bối cảnh khối lượng công việc không ngừng gia tăng do tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và nhất là khi đưa Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải đi vào hoạt động chính thức.

Trong năm 2018 vừa qua toàn đơn vị đã có 47 CBCC đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 312 CBCC đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tặng giấy khen cho 33 CBCC; 10 doanh nghiệp tiêu biểu; Hiện đang đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân, xem xét Quyết định công nhận 45 sáng kiến cấp cơ sở; báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, công nhận 02 sáng kiến cấp Ngành trong năm 2019.

Công tác thanh tra, kiểm tra:

Đây là nhiệm vụ được Cục Hải quan Tỉnh chú trọng, trong năm đã triển khai kiểm tra tại 04 Chi cục bao gồm: Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục HQCK cảng Vũng Tàu, Chi cục HQ cảng Cát Lở, Chi cục HQCK cảng Cái Mép. Số tiền kiến nghị truy thu đã nộp vào NSNN: 29.796.764 đồng. Đã thực hiện 04 cuộc thanh tra chuyên ngành tại trụ sở doanh nghiệp. Qua kiểm tra đã thực hiện truy thu vào ngân sách nhà nước 5,36 tỷ đồng tiền thuế, 2,36 tỷ đồng tiền chậm nộp, 1,08 tỷ đồng tiền xử phạt.

 

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân