09:18 PM 29/11/2021
Tiếng Việt English
10/11/2021
163
Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu thu ngân sách đạt 20.094 tỷ đồng
Lũy kế 10 tháng năm 2021, thu ngân sách Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đạt 20.094 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước, đạt 114% so với chỉ tiêu được giao, đạt 98% so với chỉ tiêu phấn đấu

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động thương mại, đầu tư…của doanh nghiệp và người dân, tác động không thuận lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan nói riêng. Với quyết tâm vừa triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe công chức và người lao động vừa hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó tập trung: tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, qua đó đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Kết quả thu ngân sách từ đầu năm đến 31/10/2021 của Cục Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu đạt 20.094 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước, đạt 114% so với chỉ tiêu được giao (17.600 tỷ đồng), đạt 98% so với chỉ tiêu phấn đấu (20.500 tỷ đồng).

Về hoạt động xuất nhập khẩu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu luỹ kế từ đầu năm đạt 23,6 tỷ USD, tăng 49,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế luỹ kế từ đầu năm đạt 12,6 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng có số thu tăng so với cũng kỳ 2020 như: dầu thô xuất khẩu số thuế phải thu luỹ kế đạt 2.183 tỷ đồng, tăng 2%; Mặt hàng sắt thép số thuế phải thu đạt 3.249 tỷ đồng, tăng 7%; Mặt hàng khí gas hóa lỏng số thuế phải thu đạt 1.494 tỷ đồng, tăng 76%; Mặt hàng hóa chất số thuế phải thu đạt 1.068 tỷ đồng, tăng 43%; Mặt hàng máy móc thiết bị số thuế phải thu đạt 2.284 tỷ đồng, tăng 124%

Trên tình hình thực tế thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2021, cơ cấu các mặt hàng thường xuyên xuất nhập khẩu tại đơn vị, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu dự kiến số thu ngân sách nhà nước năm 2021 của đơn vị từ 21.500-22.000 tỷ đồng, đạt từ 122%-125% so với chỉ tiêu được giao (17.600 tỷ đồng), đạt từ 104-107% so với chỉ tiêu phấn đấu (20.500 tỷ đồng), bằng từ 123-125% so với cũng kỳ năm trước (17.464 tỷ đồng).

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân