11:39 AM 21/10/2020
Tiếng Việt English
08/09/2020
446
Hải quan Việt Nam – 75 năm hình thành và phát triển
Ngày 10/9/1945 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được ủy quyền của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ký Sắc lệnh số 27 thành lập Sở Thuế quan và thuế gián thu – tiền thân của Hải quan Việt Nam ngày nay. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (1945 – 2020), Hải quan Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn, mốc son chói lọi trong tổ chức và hoạt động, đạt được nhiều thành công trong công cuộc “bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia”.

       Trong kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954), dù còn non trẻ và gặp nhiều khó khăn, song lực lượng Thuế quan và thuế gián thu đã luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao phó. Giai đoạn này, Hải quan Việt Nam phối hợp với các lực lượng thực hiện chủ trương bao vây kinh tế và đấu tranh kinh tế với địch, đấu tranh chống buôn lậu giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm.

       Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975), lực lượng Hải quan tích cực tham gia khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Hải quan Việt Nam trong giai đoạn này được xác định là công cụ bảo đảm thực hiện  đúng đắn chế độ Nhà nước độc quyền về ngoại thương, ngoại hối, thi hành chính sách thuế quan, tiếp nhận hàng viện trợ từ khối các nước xã hội chủ nghĩa và chống buôn lậu qua biên giới.

       Trong thời kỳ thống nhất đất nước và trước đổi mới (1975 – 1986), nhờ có sự chuẩn bị sẵn sàng để đón thời cơ mới của cách mạng nên khi đất nước thống nhất, ngành Hải quan đã có cán bộ để nhanh chóng tiếp quản bộ máy thuế quan của chính quyền Sài Gòn, đồng thời tổ chức triển khai hoạt động hải quan đảm bảo thống nhất trên cả nước. Giai đoạn này tính chất hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vô cùng phức tạp và phổ biến. Nhà nước vẫn thực hiện chính sách độc quyền về ngoại thương, ngoại hối.

       Thời kỳ đổi mới và hội nhập (1987 – 2005), Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra nhiệm vụ cho Hải quan Việt Nam phải tự đổi mới cả về đội ngũ cán bộ, xây dựng thể chế, phương thức quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động nghiệp vụ và phong cách làm việc đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, hội nhập sâu rộng với thế giới. Trong giai đoạn này, Pháp lệnh Hải quan năm 1990 được ban hành, đánh dấu bước phát triển của Ngành. Luật Hải quan năm 2001 được ban hành là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất điều chỉnh hoạt động Hải quan, sau đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế.

       Trong thời kỳ đất nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (2005 – nay), Hải quan Việt Nam tiếp tục thực hiện các nội dung cải cách, hiện đại hóa. Giai đoạn này là bước nhảy vọt của toàn ngành Hải quan, được đánh giá là ngành có tốc độ cải cách hành chính tốt nhất cả nước. Bước đầu là thực hiện thí điểm Hải quan từ xa vào năm 2005 và cho đến nay là Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, giúp đỡ. Với hệ thống này, thời gian thông quan được rút ngắn, cụ thể là chỉ 03 giây đối với các tờ khai luồng xanh, từ đó đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, hỗ trợ tối đa hoạt động xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, Hải quan Việt Nam còn đi đầu trong thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao nhất.

       Tiếp bước những thành công của Ngành, Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong hơn 40 năm hình thành và phát triển (1979 – 2020) đã không ngừng phấn đấu, cải cách, hiện đại hóa, thu hút nguồn vốn đầu tư, tạo số thu ngân sách tăng trưởng hằng năm cho địa phương, đất nước. Là một trong năm Cục Hải quan tỉnh thành phố có số thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước trong nhiều năm qua, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn là đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng số thu ngân sách trong giai đoạn 2004-2019 của Cục Hải quan Tỉnh đạt hơn 250.000 tỷ đồng. Nếu cách đây 15 năm, vào  năm 2004 số thu của Cục Hải quan tỉnh  Bà Rịa Vũng Tàu là 4.000 tỷ thì con số này năm 2019 là 19.000 tỷ đồng, tăng gần 5 lần. Mặt khác, nếu như trước đây số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Tỉnh phụ thuộc nhiều vào số thu thuế từ dầu thô xuất nhập khẩu thì hiện nay cơ cấu số thu thu ngân sách nhà nước của đơn vị theo hướng tăng tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ các mặt hàng khác, mặt hàng dầu thô giảm dần so với tổng thu qua các giai đoạn (Nếu như giai đoạn 2005-2009 số thu thu ngân sách nhà nước từ dầu thô chiếm 65.7% số thu thu ngân sách nhà nước tại đơn vị thì tới giai đoạn 2015-2019 số thu thu ngân sách nhà nước từ dầu thô chỉ còn lại 21.3%). Mặt khác, Cục Hải quan Tỉnh là đơn vị đi đầu trong việc triển khai hệ thống soi chiếu phóng xạ (Megaports) – được triển khai vào ngày 09/5/2014 và chương trình kiểm soát container tại Việt Nam với Nhóm Kiểm soát cảng  biển (PCU) được thành lập ngày 08/5/2017.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân