08:34 AM 03/03/2021
Tiếng Việt English
07/01/2021
504
Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020
Sáng ngày 07/01/2021, tại Hội trường A, Trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020 triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030, quán triệt kết quả các chỉ số năm 2019.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Trần Văn Tuấn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND Tỉnh; Ông Mai Ngọc Thuận, UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch hội đồng nhân dân Tỉnh; ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Trưởng các Đoàn thể, Chính trị - Xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác cải cách hành chính tại Bà Rịa – Vũng Tàu luôn được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thường xuyên, đi vào chiều sâu, đã tạo đươc sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đến sự ổn định chính trị, sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, công tác CCHC tại tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính…

Cụ thể, về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: đến nay, tỉnh đã cung cấp thủ tục mức độ 3: 1.089 thủ tục (trong đó cấp tỉnh 756; cấp huyện: 273; cấp xã: 60); mức độ 4: 450 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 381; cấp huyện 63 và cấp xã: 6). Hiện trạng tích hợp lên Cổng Dịch vụ quốc gia: gồm 02 thủ tục mức độ 4: Đổi giấy phép lái xe và Thông báo hoạt động khuyến mại. Qua hơn 03 năm triển khai, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giải quyết hơn 37.534 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) qua môi trường mạng.

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: ngày 05/04/2016 chính thức vận hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) đối với các cơ quan hành chính thuộc UBND Tỉnh. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh thứ 4 sau tỉnh Quảng Nam, Bình Dương và Đà Nẵng triển khai mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh hiện đại và một trong những tỉnh, thành đầu tiên trong cả nước triển khai hệ thống một cửa điện tử. đến nay 21 cơ quan hành chính thuộc tỉnh, 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 82 đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  (đạt 100%). Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao, trung bình đạt tỷ lệ khoảng 98%.

Về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), năm 2019 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào nhóm 16 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất.

Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đến nay 100% CBCCVC được trang bị máy tính; 100% đơn vị có mạng nội bộ LAN; 100% đơn vị được kết nối Internet bang thông rộng và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành… Những kết quả công tác CCHC đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, xác định những kết quả nổi bật đã đạt được, thông qua Hội nghị còn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai CCHC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030.

Tại hội nghị đã có những báo cáo tham luận của những đơn vị có kết quả cao trong công tác cải cách hành chính những năm qua cùng với những sáng kiến tích cực như: UBND xã Tam phước, Của Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính….

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 5 tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020.

 Đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng cờ thi đua của tỉnh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua (là cơ quan duy nhất trong khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh được nhận danh hiệu này) và 01 cá nhân được tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân