06:06 PM 17/07/2019
Tiếng Việt English
21/08/2018
643
Hội nghị triển khai Hệ thống Quản lý hải quan tự động tại các kho, bãi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngày 16 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra Hội nghị triển khai Hệ thống Quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho, bãi trên địa bàn. Đây là một trong chuỗi các hoạt động đầu tiên nhằm thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống VASSCM trên phạm vi toàn quốc cho các đối tượng doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi của Tổng cục Hải quan.

Hội nghị do đồng chí Lê Văn Thung, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh, trực tiếp chỉ đạo. Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi thuộc địa bàn quản lý của Cục đã đến tham dự đầy đủ bao gồm tổng cộng 13 doanh nghiệp với 02 loại hình kinh doanh là kho ngoại quan và kho xăng dầu. Ngoài ra, lãnh đạo của các phòng ban liên quan, các chi cục hải quan và các đội quản lý trực tiếp nhóm doanh nghiệp này cũng được triệu tập tham gia Hội nghị.

Mở đầu hội nghị, sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Phó cục trưởng, đại diện Phòng Giám sát quản lý thay mặt Cục Hải quan Tỉnh đã có bài giới thiệu tổng quan về cơ sở pháp lý và những kết quả đã đạt được của việc triển khai Hệ thống Quản lý hải quan tự động VASSCM đối với ngành hải quan nói chung và Cục Hải quan Tỉnh nói riêng.

Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, ngày 21 tháng 6 năm 2017, Tổng cục Hải quan ban hành kế hoạch chuẩn bị triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hoá tại cảng biển, cảng hàng không qua đó triển khai Hệ thống VASSCM tại 04 Cục Hải quan tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu) đồng thời hoàn thiện các văn bản pháp luật cần thiết làm cơ sở pháp lý và hướng dẫn chi tiết việc thực hiện giám sát hải quan tự động tại cảng, kho, bãi, địa điểm. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung lực lượng, phối hợp sát sao cùng các doanh nghiệp kinh doanh cảng trên địa bàn và đã triển khai kết nối thành công Hệ thống VASSCM đối với 15 doanh nghiệp.

Hiện tại, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 đã được ban hành và có hiệu lực giúp hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc thực hiện giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra cảng, kho, bãi, địa điểm có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Điều 52 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 31, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC). Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống VASSCM trên phạm vi toàn quốc cho các đối tượng doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi. Trước toàn thể Hội nghị, đại diện Cục Hải quan Tỉnh nêu rõ về trách nhiệm của các doanh nghiệp cũng như Cục Hải quan Tỉnh trong việc triển khai kết nối Hệ thống VASSCM và thực hiện việc giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào và lưu giữ tại các cảng biển, kho, bãi, địa điểm.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, để các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về Hệ thống VASSCM, Phòng Công nghệ thông tin đại diện cho Cục Hải quan Tỉnh giới thiệu đến các doanh nghiệp 02 mô hình triển khai Hệ thống VASSCM tại cảng biển và tại kho, bãi, địa điểm. Ngoài ra, thông qua một vài nét tổng quan về thực trạng hiện tại của việc lưu thông hàng hóa, quản lý thông tin hàng hóa tại cảng biển, kho, bãi, địa điểm trên địa bàn, Cục Hải quan Tỉnh cũng nêu lên sự cần thiết và lợi ích của giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và trao đổi thông tin hàng hóa giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng.

Các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi trên địa bàn Tỉnh hiện tại đều đã xây dựng và vận hành phần mềm quản lý hàng hóa nội bộ có kết nối với cơ quan hải quan. Đây được coi là một thuận lợi lớn so với các doanh nghiệp kinh doanh cảng đã triển khai trước đó, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kết nối Hệ thống VASSCM. Những việc doanh nghiệp cần làm để triển khai kết nối Hệ thống trong thời gian tới cũng được Cục Hải quan Tỉnh trao đổi thẳng thắn trước Hội nghị để các doanh nghiệp cùng tham gia ý kiến như việc nâng cấp phần mềm quản lý của doanh nghiệp theo chuẩn kết nối của Tổng cục Hải quan, tiến hành kiểm thử trước khi kết nối chính thức, lộ trình và thời hạn thực hiện kết nối chính thức…

Qua phần thảo luận diễn ra rất cởi mở và sôi nổi giữa đại diện của các doanh nghiệp và Cục Hải quan Tỉnh, các doanh nghiệp đều nhận thức được trách nhiệm cũng như lợi ích của việc triển khai Hệ thống VASSCM. Một số khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp chia sẻ tại Hội nghị Cục Hải quan Tỉnh cũng đã trao đổi thẳng thắn và đưa ra các giải pháp khắc phục, hỗ trợ như thời gian xây dựng và nâng cấp phần mềm có đảm bảo lộ trình mà Cục Hải quan Tỉnh đã đề ra, nguồn nhân lực cần được đào tạo để đáp ứng với các nghiệp vụ phát sinh... Qua đó, Phòng Công nghệ thông tin sẽ là đơn vị đầu mối, phối hợp cùng với Phòng Giám sát quản lý, các Chi cục Hải quan, thực hiện hỗ trợ 24/7 cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, nâng cấp phần mềm, tiến hành kiểm thử với Hệ thống tại Tổng cục Hải quan cũng như quá trình thực hiện các nghiệp vụ liên quan trong và sau khi kết nối chính thức.

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó cục trưởng khẳng định một lần nữa về trách nhiệm của Cục Hải quan Tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi trong việc triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động VASSCM theo đúng quy định tại Điều 41 Luật Hải quan 2014. Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, thời hạn hoàn thành việc triển khai kết nối chính thức tại các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm là ngày 30 tháng 9 năm 2018. Cục Hải quan Tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan, sẵn sàng lực lượng để cùng đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi thuộc địa bàn quản lý triển khai kết nối thành công Hệ thống VASSCM. Qua quá trình triển khai giai đoạn đầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn, Đồng chí khẳng định mô hình triển khai đối với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi đơn giản hơn rất nhiều. Cục Hải quan Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao và chủ động triển khai các công việc liên quan để cùng Cục Hải quan Tỉnh hoàn thành được kế hoạch đã đề ra. Đồng chí cũng chỉ đạo các Chi cục Hải quan sau Hội nghị này xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát đánh gia thực tế hiện trạng tại các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi thuộc địa bàn quản lý để nắm bắt được tình hình, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cũng như thống nhất với doanh nghiệp về thời điểm tiến hành kết nối chính thức.

 

Hội nghị diễn ra tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

LV

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân