06:32 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
08/08/2018
234
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2018
Ngày 06/8/2018, Phó chủ tịch Ủy ban nhân danh tỉnh Nguyễn Thành Long đã ký thông báo Kết luận về cuộc họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2018 được diễn ra ngày 31/7/2018 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cuộc họp diễn ra có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Công thương, Xây dựng, NNPTNT, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, LĐTBXH, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo như sau: Thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân