01:09 PM 17/09/2021
Tiếng Việt English
14/07/2020
4133
Kết quả hoạt động đối tác Hải quan - Doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2020
Với mục tiêu khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng cơ quan Hải quan, những năm gần đây Ngành Hải quan đã đẩy mạnh và phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Cùng với toàn ngành, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang từng ngày xây dựng phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, hoạt động của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ít nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp. Để chia sẻ khó khăn cho các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, từ đầu năm 2020 đến nay các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tuyên truyền, tư vấn luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng. Có thể nói, Cục Hải quan Tỉnh từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ, thấu hiểu với các doanh nghiệp, cùng với cộng đồng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng phấn đấu vì mục tiêu xây dựng đất nước mạnh giàu.

Chúng ta cùng nhau nhìn lại những kết quả trong hoạt động đối tác Hải quan – Doanh nghiệp đạt được trong 06 tháng đầu năm 2020:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền: Đã đăng tải 02 tin bài cập nhật thông tin hoạt động đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trên Website Cục; 01 tin bài về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19.

2. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp:

- Cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới trên Website Cục Hải quan Tỉnh với số lượng 122 văn bản.

- Thông báo trên Website của Cục 06 Quyết định của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan gồm: Quyết định số 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019, Quyết định số 2638/QĐ-BTC ngày 12/12/2019, Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 31/03/2020, Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24/04/2020, Quyết định 710/QĐ-BTC ngày 08/05/2020, Quyết định 814/QĐ-BTC ngày 03/06/2020.

- Kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan với 14 buổi làm việc trực tiếp tại cơ quan Hải quan, 212 văn bản báo cáo TCHQ về tình hình thực hiện thủ tục hải quan, các vướng mắc vượt thẩm quyềnvà 126 văn bản hướng dẫn thủ tục, phúc đápvề yêu cầu, vướng mắc của doanh nghiệp.

3. Công tác tham vấn doanh nghiệp: Đã tổ chức 14 buổi tham vấn, đối thoại trực tiếp với 16 doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn. Qua tham vấn đã hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt, hiểu đúng về các quy định trong quản lý nhà nước đối với hoạt động XNK, từ đó giúp doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các trách nhiệm đối với nhà nước, hạn chế thấp thất các sai phạm.

4.  Công tác giám sát thực thi pháp luật: Cục Hải quan Tỉnh đã bổ sung nội dung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp, kết quả thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của cơ quan Hải quan đến các đơn vị thuộc và trực. Cục Hải quan Tỉnh cũng đã xây dựng chuyên mục đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp trực tuyến trên Website của đơn vị. Kết quả khảo sát 6 tháng đầu năm 2020: tổng số phiếu phát ra là 85 phiếu, thu về 79 phiếu, không có phiếu đánh giá không hài lòng và rất không hài lòng.

- Cục Hải quan Tỉnh đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-HQBRVT ngày 04/6/2020 kiện toàn Tổ Tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp của đơn vị bao gồm Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc qua đó giao nhiệm vụ cho Tổ Tư vấn làm đầu mối thường trực tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; triển khai theo dõi việc tiếp nhận, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện công khai thông tin các thành viên trên Website và tại bộ phận một cửa của Cục Hải quan Tỉnh.

5. Công tác hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp: Mặc dù dịch bệnh làm hạn chế cơ hội tiếp xúc, đối thoại trực tiếp nhưng bằng nhiều hình thức khác nhau Cục Hải quan Tỉnh vẫn duy trì tốt các hoạt động hợp tác, đặc biệt là trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đối với 18 tổ chức/ doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác thường xuyên (bao gồm: 01 Chi hội, 02 đại lý làm thủ tục hải quan và 15 doanh nghiệp XNK), đồng thời triển khai đến các Chi cục Hải quan trực thuộc tiến hành lựa chọn, đề xuất doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển quan hệ đối tác thường xuyên năm 2020.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân