05:48 AM 02/03/2021
Tiếng Việt English
04/01/2021
543
Khẩu hiệu (Slogan) mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác Câu khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định sử dụng khẩu hiệu “BÀ RỊA - VŨNG TÀU: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập " (BA RIA - VUNG TAU: Confirm the potential - Raise the integration) là khẩu hiệu của tỉnh.

Câu khẩu hiệu "BÀ RỊA - VŨNG TÀU: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập " của tác giả Nguyễn Văn Bình, hiện công tác tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai đã đạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tác Câu khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được chọn làm khẩu hiệu (Slogan) của tỉnh.

Câu khẩu hiệu là một phần chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, những đặc trưng riêng của tỉnh, nhằm đưa hình ảnh Bà Rịa Vũng Tàu năng động, sáng tạo xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, gây ấn tượng, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là câu khẩu hiệu nhằm thể hiện mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đây là câu khẩu hiệu chính thức được in trên các ấn phẩm, tài liệu, tặng phẩm, trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh tại các sự kiện du lịch trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, thực hiện hồ sơ thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với câu khẩu hiệu (Slogan) của tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong tỉnh sử dụng khẩu hiệu để phản ánh tiềm năng, mục tiêu, định hướng của tỉnh đối với các nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân