06:32 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
19/07/2018
335
Ký kết kế hoạch phối hợp giữa PC46 và Đội kiểm soát hải quan
Ngày 17/7/2018, tại Hội trường Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an tỉnh BR-VT (PC46) đã diễn ra buổi lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa PC46 và Đội kiểm soát hải quan (thuộc Cục Hải quan tỉnh BR-VT).

Dựa trên chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại địa phương và xuất phát từ yêu cầu công tác giữa hai đơn vị, phòng Cảnh sát  Kinh tế Công an tỉnh BR-VT (PC46 ) và Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh BR-VT đã thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hai đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị đã được Nhà nước quy định, đồng thời bảo đảm nguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ riêng của từng đơn vị, đồng thời chủ động trong công tác tổng hợp, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh  trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đoàn kết, thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu nghiệp vụ riêng của từng lực lượng.

(MP)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân