06:31 PM 24/03/2019
Tiếng Việt English
19/07/2018
295
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đội kiểm soát hải quan (Hải quan Bình Phước) và Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan tỉnh BR-VT)
Ngày 11/7/2018, tại Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã diễn ra buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Đội kiểm soát hải quan (Hải quan Bình Phước) và Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan tỉnh BR-VT).

Hai đơn vị cùng hướng tới việc tăng cường tính đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan. Qua đó thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng lực lượng theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm nguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ riêng của từng lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực hải quan.

Ngoài ra, còn đẩy mạnh, nâng cao vai trò trong công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Đội kiểm soát của 02 tỉnh: Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu về thông tin doanh nghiệp, hàng hóa, phương tiện quá cảnh, hàng hóa vận chuyển độc lập, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn vi phạm thông qua các vụ việc vi phạm đã được phát hiện, bắt giữ và xử lý; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phối hợp trao đổi thông tin kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK, PTVT XNC, QC nhằm ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đạt hiệu quả.

Quan hệ phối hợp được 02 bên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định cho từng lực lượng, nghiêm cấm làm trái pháp luật và ảnh hưởng đến uy tín của mỗi lực lượng.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân