07:05 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
24/01/2018
6101
Lễ ra mắt lực lượng tự vệ Cục Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu
Vào lúc 14 h 30 phút ngày 24 tháng 01 năm 2017, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ ra mắt, công bố và trao Quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự (CHQS), tiểu đội tự vệ tại chỗ Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định công bố và bổ nhiệm cán bộ Ban chỉ huy quân sự, bổ nhiệm cán bộ Tiểu đội trưởng tự vệ tại chỗ Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, Thủ trưởng phòng tham mưu thuộc Bộ CHQS Tỉnh, đại diện Ban dân quân tự vệ, đại diện Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu; lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Tỉnh cùng với cán bộ Ban CHQS, cán bộ phụ trách tự vệ và toàn bộ chiến sỹ tự vệ của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Buổi lễ diễn ra trong khí trang trọng, ấm cúng. Ông Nguyễn Tâm Hùng –Đại tá, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh đã công bố và trao Quyết định số 3072/QĐ-BCH Quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Quyết định số 3037/QĐ-BCH về việc bổ nhiệm cán bộ Ban chỉ huy quân sự Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 04 đồng chí; Ông Nguyễn Văn Lượng - Thượng tá, trưởng ban dân quân tự vệ Tỉnh công bố và trao Quyết định số 111/QĐ-BCH về việc thành lập Tiểu đội 01 tự vệ tại chỗ Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 113/QĐ-BCH ngày 20/9/2017 về việc thành lập Tiểu đội 02 tự vệ tại chỗ Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mỗi tiểu đội gồm 10 chiến sỹ và các Quyết định số 112/QĐ-BCH, số 114/QĐ-BCH  bổ nhiệm 02 cán bộ Tiểu đội trưởng.

          Việc ra mắt này đánh dấu những bước đi đầu tiên của lực lượng dân quân tự vệ Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đây là lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo. Lực lượng dân quân tự vệ Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 02 đồng chí Lãnh đạo Cục, 01 đồng chí Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra, 01 đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên,  cùng với 20 chiến sỹ thuộc 02 tiểu đội - là các cán bộ, công chức năng nổ thuộc các phòng, ban, Chi cục chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng đơn vị đảm bảo về an ninh, trật tự, an toàn.

Vị trí, chức năng của dân quân tự vệ được quy định tại Điều 3 Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12  “ …là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tín mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh…”

Nhiệm vụ của dân quân tự vệ được quy định tại Điều 8 Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 với 06 nhiệm vụ sau:

1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền, chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.

2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, giữ gìn an ninh chính trụ, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tín mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước

3.Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.

4. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ sở.

5.Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.     

                                     

Nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự của cơ quan, tổ chức ở cơ sở được quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 với 06 nhiệm vụ sau:

1.Tham mưu cho cấp úy Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan, tổ chức mình, đăng ký quản lý tự vệ, tại cơ quan, tổ chức, thực hiện công tác tuyển quân và quản lý lực lượng dự bị động viên dưới sự chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương, thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan, tổ chức, kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của tự vệ, kế hoạch bảo vệ cơ quan, tổ chức, kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch đảm bảo hậu cần, kỹ thuật tại chỗ và tham gia xây dựng kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

3. Giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch động viên quốc phòng về người, phương tiện kỹ thuật và cơ sở vật chất khác theo tiêu chuẩn của Nhà nước, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương nơi đặt trụ sở.

4. Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho tự vệ, chỉ huy tự vệ thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật này.

5.Tổ chức đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, trang bị của lực lượng tự vệ thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

6.Giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác quốc phòng, quân sự,  công tác tổ chức và hoạt động của tự vệ thuộc quyền.

Mỹ Lệ

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân