08:51 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
15/01/2020
2109
Lịch Tiếp công dân năm 2020 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
Căn cứ Quy chế Tiếp công dân của các đơn vị trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2016. Thực hiện công văn số 920/HQBRVT-TTr ngày 01/4/2016 về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan. Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 như sau:

Tháng

Ngày tiếp công dân

Tháng 01

17/01/2020

20/01/2020

Tháng 02

05/02/2020

26/02/2020

Tháng 3

05/3/2020

20/3/2020

Tháng 4

08/4/2020

24/4/2020

Tháng 5

04/5/2020

28/5/2020

Tháng 6

09/6/2020

25/6/2020

Tháng 7

10/7/2020

24/7/2020

Tháng 8

07/8/2020

24/8/2020

Tháng 9

11/9/2020

25/9/2020

Tháng 10

09/10/2020

23/10/2020

Tháng 11

06/11/2020

20/11/2020

Tháng 12

08/12/2020

22/12/2020

Thời gian tiếp công dân: sáng từ 07h30-11h30, chiều từ 13h30 -17h30.

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân của Cục Hải quan.

Cục Hải quan tỉnh thông báo đến các đơn vị, cá nhân được biết./.       

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân