08:46 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
07/01/2021
1593
Lịch Tiếp công dân năm 2021 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
Căn cứ Quy chế Tiếp công dân của các đơn vị trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2016. Thực hiện công văn số 920/HQBRVT-TTr ngày 01/4/2016 về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan. Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 như sau:

Tháng

Ngày tiếp công dân

Tháng 01

15/01/2021

20/01/2021

Tháng 02

05/02/2021

26/02/2021

Tháng 3

05/3/2021

22/3/2021

Tháng 4

08/4/2021

23/4/2021

Tháng 5

04/5/2021

28/5/2021

Tháng 6

09/6/2021

25/6/2021

Tháng 7

09/7/2021

23/7/2021

Tháng 8

06/8/2021

24/8/2021

Tháng 9

10/9/2021

24/9/2021

Tháng 10

08/10/2021

22/10/2021

Tháng 11

08/11/2021

19/11/2021

Tháng 12

08/12/2021

22/12/2021

Thời gian tiếp công dân: sáng từ 07h30-11h30, chiều từ 13h30 -17h30.

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân của Cục Hải quan.

Cục Hải quan tỉnh thông báo đến các đơn vị, cá nhân được biết./.      

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân