06:47 AM 31/05/2020
Tiếng Việt English
16/04/2019
833
Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô do Thủ tướng chính phủ ban hành
Ngày 28/3/2019, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

Việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải này được thực hiện đối với tổ chức, cá nhân sử dụng, quản lý, kiểm tra, kiểm định xe ô tô tham gia giao thông, xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; không áp dụng đối với các loại xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải được thực hiện như sau:

+  Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng Mức 4 - Mức tiêu chuẩn khí thải, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. (Mức tiêu chuẩn khí thải được quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6438:2018 “Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”).

+ Trường hợp ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật hải quan hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được tiếp tục áp dụng quy định tại Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

          HN

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân