04:22 PM 15/12/2018
Tiếng Việt English
04/01/2018
417
Nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
14h00 ngày 29/12/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Tàu đã tiến hành Hội nghị đối thoại giữa Hải quan và doanh nghiệp đê nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đã triển khai thí điểm Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển tại Cục Hải quan Hải Phòng (Cảng Tân Vũ). Trong thời gian thực hiện thí điểm vừa qua, về cơ bản các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận đã thực hiện tương đối tốt việc khai báo bản khai hàng hóa (manifest) và các chứng từ liên quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, cung cấp thông tin kịp thời về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi.

Theo dự kiến Cục Hải quan Tỉnh sẽ triển khai dự án vào ngày 01/01/2018, để công tác triển khai Đề án này đạt hiệu quả cao, Cục Hải quan Tỉnh  đã cử đoàn làm việc, học hỏi kinh nghiệm từ phía Cục Hải quan Hải Phòng vào cuối tháng 12/2017, đồng thời tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp vào doanh nghiệp, hãng tàu, đại lý hãng tàu và các công ty giao nhận đang hoạt động trên địa bàn.

Sau gần hai giờ trao đổi thẳng thắn, cởi mở và cầu thị. Nhiều nội dung về khai báo E-Manifest đã được giới thiệu, phổ biến đến Quý doanh nghiệp và Chi cục cũng nhận được những ý kiến phản hồi tích cực, những phản ánh vướng mắc về khai báo E-Manifest từ Quý doanh nghiệp. Ghi nhận những ý kiến, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Chi cục và báo cáo cấp có thẩm quyền và sẽ thông tin giải đáp cho doanh nghiệp kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Những điểm doanh nghiệp cần biết

1. Chữ ký số: Tại Hội nghị, cơ quan Hải quan đã lưu ý các hãng tàu, đại lý tàu và đại lý giao nhận về thông báo từ Tổng cục Hải quan (với vai trò là Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại): Từ ngày 01/01/2018, các doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số khi khai báo hồ sơ liên quan đến thủ tục tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tới Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Chữ ký số này sẽ làm căn cứ xác thực tính pháp lý của hồ sơ điện tử khai báo thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Kể từ thời điểm trên nếu các doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số để khai báo các hồ sơ sẽ không được chấp nhận.

Để triển khai nội dung nêu trên các hãng tàu, đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận cần:

- Chuẩn bị sẵn sàng chữ ký số và thực hiện việc kiểm tra, đăng ký thông tin chữ ký số.

- Nghiên cứu hướng dẫn cài đặt sử dụng chữ ký số để khai báo trên website https://vnsw.gov.vn, mục “Đăng ký chữ ký số” để chủ động trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu đối với khai báo Vận đơn chủ và Vận đơn gom hàng:

- Đối với khai báo Vận đơn gom hàng: Tổng cục Hải quan đã bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn gom hàng trên giao diện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Đối với khai báo Vận đơn chủ (master bill) trong Bản khai hàng hóa, Tổng cục Hải quan dự kiến nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

+ Đối với doanh nghiệp sẽ khai báo trên giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia: Tổng cục Hải quan bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn chủ (master bill) trong Bản khai hàng hóa.

+ Đối với doanh nghiệp khai báo qua chuẩn thông điệp EDI: Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ nâng cấp để tiếp nhận chuẩn thông điệp EDI D98B. Đề nghị các doanh nghiệp nâng cấp hệ thống để đáp ứng việc gửi thông điệp EDI D98B đến Cổng thông tin một cửa quốc gia. Theo đó trường dữ liệu khai báo thông tin Ngày phát hành vận đơn cho từng Vận đơn chủ (master bill) trong Bản khai hàng hóa sẽ được khai báo tại chỉ tiêu DTM Date/Time/Period (trang 7,9 của chuẩn thông điệp EDI D98B).

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân