07:35 PM 25/09/2020
Tiếng Việt English
30/08/2019
1727
Nâng cấp hệ thống Gia công, sản xuất xuất khẩu
Để đáp ứng quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 20/4/2018 quy định người khai hải quan phải thực hiện khai định mức thực tế theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục I của Thông tư.

Ảnh nguồn internet

Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã hiệu chỉnh hệ thống quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu đảm bảo việc khai định mức thực tế theo quy định tại mẫu số 27 của Thông tư nói trên (Doanh nghiệp không phải khai tỷ lệ hao hụt), Tổng cục Hải quan đã thực hiện nâng cấp hệ thống vào ngày 29/8/2019.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để các Doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu được biết để thực hiện đúng quy định và thuận lợi trong khai báo hải quan.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân