06:47 PM 27/05/2018
Tiếng Việt English
29/04/2017
393
Nâng cấp hệ thống kế toán thuế tập trung
Nâng cấp hệ thống kế toán thuế tập trung để tự động thanh toán tiền lệ phí trên cơ sơ đặt cọc của dn chuyển phát nhanh

Thực hiện quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính qui định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 1119/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2016 hướng dẫn về phương pháp hạch toán kế toán đối với khoản tiền nộp trước (tiền thuế, lệ phí) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại KBNN.

Ngày 12/4/2017, Cục CNTT& Thống kê Hải quan đã nâng cấp hệ thống Kế toán thuế tập trung để tự động thanh toán tiền lệ phí trên cơ sở đặt cọc của doanh nghiệp chuyển phát nhanh.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để tất cả DN đang làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh BR-VT biết và thực hiện đúng quy định.

                                                                           VĂN PHÒNG CỤC

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân