02:06 PM 29/10/2020
Tiếng Việt English
13/08/2019
1617
Ngành Hải quan với công tác thu ngân sách năm 2019
Năm 2019 dự toán ngân sách nhà nước giao Tổng cục Hải quan 300.500 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan dự kiến tăng thu vượt 5% chỉ tiêu được giao với mức phấn đấu 315.500 tỷ đồng.

(Ảnh nguồn Internet)

Theo ghi nhận tại Thông báo kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019 của Tổng cục Hải quan, thu ngân sách tháng 7/2019 toàn Ngành là 29.262 tỷ đồng, lũy kế đến 31/07/2019 đạt 205.761 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán thu ngân sách nhà nước, bằng 65,22% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,77% so với cùng kỳ năm 2018.

Để có được kết quả này, toàn Ngành đã triển khai tốt Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019. Ngoài ra, Ngành Hải quan cũng tích cực triển khai mở rộng phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 và triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu (đến tháng 7/2019 có 39 ngân hàng phối hợp thực hiện thu, 25 ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 và 06 ngân hàng tham gia thí điểm chương trình doanh nghiệp nhờ thu).

Để hoàn thành vượt mức công tác ngân sách năm 2019, đồng chí Tổng cục trưởng yêu cầu toàn n gành tiếp tục triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 theo Chỉ thị số 723/CT-TCHQ, phân tích, đánh giá các yếu tố, nguyên nhân tăng thu, dự kiến hoàn đối với mặt hàng xăng dầu, linh kiện ô tô, rà soát, xử lý tốt tình hình nợ thuế…

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân