12:48 AM 22/04/2019
Tiếng Việt English
07/09/2018
317
Ngành Tài chính hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018
Bắt đầu từ năm 2014, ngày 09 tháng 11 hàng năm được coi là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (viết gọn là Ngày pháp luật Việt Nam). Đây là một việc làm khắng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền.

Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản QPPL tài chính ; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngày 22 tháng 8 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BTC về việc Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày pháp luật Tài chính năm 2018.

Chủ đề thực hiện của Bộ Tài chính năm 2018: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng được quy định như sau:

- Ngày pháp luật Tài chính năm 2018 được tiến hành từ ngày 15/8/2018 đến ngày 15/9/2018; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động  từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018.

- Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành từ ngày 16/9/2018 đến ngày 30/11/2018; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động  từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018.

Nội dung hoạt động triển khai trên nhiều mặt công tác như: Công tác xây dựng văn bản QPPL, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật năm 2018 của ngành Tài chính “ Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật tài chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh”.

Ngoài ra, trong nội dung của kế hoạch tổ chức thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày pháp luật Tài chính năm 2018 ban hành tại Quyết định số 1480/QĐ-BTC cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức theo hệ thống ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, kho bạc Nhà nước, Tổng cục dự trữ Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước) có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc hệ thống ngành mình để triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2018 phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 15/12/2018./.

                                                                                                   (ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân