07:15 PM 21/11/2017
Tiếng Việt English
13/11/2017
27
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
Kế hoạch đấu thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ: 16 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0254.3837422

2. Tên dự án: Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Cái Mép – Thị Vải

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 3823/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2017

4. Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 13/11/2017

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: Gồm 05 gói thầu (đính kèm)

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 11 năm 2017

  Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

 

/uploads/user_upload/admin/file/Bieu Ke hoach dau thau cac goi thau dự án địa điểm KTHHTT Cái Mép Thị Vải ngày 10_11_2017.doc

 

     

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân