08:51 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
02/04/2021
469
Quyết định 723/QĐ-UBND
Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Thịnh Phát

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Thịnh Phát, mã số thuế: 3500391886, địa chỉ: Tỉnh lộ 44, Long Hiệp, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là: 7.185.500 đồng (viết bằng chữ: Bảy triệu một trăm tám mươi lăm ngàn năm trăm đồng)

Chi tiết tại đây

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân