07:23 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
02/04/2021
434
Quyết định 868/QĐ-UBND
Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Ven Biển Và Viễn Thông T.S.T

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Ven Biển Và Viễn Thông T.S.T, mã số thuế: 0301936378, địa chỉ: 204 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là: 17.610.260 đồng (viết bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm mười ngàn hai trăm sáu mươi đồng).

Chi tiết tại đây

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân