06:43 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
02/04/2021
442
Quyết định 869/QĐ-UBND
Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH T & H

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH T & H, mã số thuế: 0302579263, địa chỉ: 168/67 đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là: 3.885.416 đồng (viết bằng chữ: Ba triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn bốn trăm mười sáu đồng).

Chi tiết tại đây

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân