06:59 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
02/04/2021
432
Quyết định 870/QĐ-UBND
Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Thanh Phong

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Thanh Phong, mã số thuế: 3500382987, địa chỉ: Số 597 đường Nguyễn An Ninh, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là: 6.932.429 đồng (viết bằng chữ: Sáu triệu chín trăm ba mươi hai ngàn bốn trăm hai mươi chín đồng)

Chi tiết tại đây

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân