02:05 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
29/04/2021
131
Quyết định Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Hoàng Việt
Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Hoàng Việt

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Hoàng Việt, mã số thuế: 3501574385, địa chỉ: Số 1615A, đường 30/4, phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là: 124.120.000 đồng (viết bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).

Chi tiết tại đây /uploads/user_upload/dungmt/file/HOÀNG VIỆT.pdf

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân