11:07 AM 14/12/2017
Tiếng Việt English
08/01/2014
3661
Số điện thoại liên lạc các đơn vị

I. Lãnh Đạo Cục:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

Cục Trưởng: Trần Văn Danh

danhtv@customs.gov.vn

0254.3.511.768 - 0903.932 468

Phó Cục Trưởng : Nguyễn Thanh Sang

sangnt@customs.gov.vn

0254.3.513.176 - 0903.607.525

Phó Cục Trưởng : Lê Văn Thung

thunglv@customs.gov.vn

0254.3.515.088 - 0903.707.489

Phó Cục Trưởng : Bùi Sỹ Đức

ducbs@customs.gov.vn

0254.3.837.418 - 0909.049.696

 

II. Văn Phòng Cục:

 Họ tên - Chức vụ

 Số Điện Thoại

 Chánh Văn Phòng: Đinh Vũ Tân

tandv@customs.gov.vn

 Phó chánh VP: Lê Thị Thanh

 Phó chánh VP: Võ Ngọc Quang 

0254.3.510.599 – 0913.840.659

 

 02543.511.352

 02543.830.928

 Tổng hợp

 0254.3.511.352

 Văn thư

 0254.3.511.949

 Bảo vệ

 0254.3.852.42

 

III. Các Phòng ban của Cục Hải quan tỉnh:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

 Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

Hàm Trưởng phòng:  Đào Duy Bồng

bongdd@customs.gov.vn

0254.3.511.765

Phòng Tài vụ quản trị

Trưởng phòng: Trần Thị Kim Loan

loanttk@customs.gov.vn

0254.3.853.685

Phòng Công nghệ thông tin

Trưởng phòng: Nguyễn Trà Sinh

sinhnt@customs.gov.vn

0254.3.510.680

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

Trưởng phòng: Phùng Hoàng Nam

namph2@customs.gov.vn

0254.3.511.679

Phòng Giám sát quản lý

Trưởng phòng: Trần Công Tuấn

tuantc.brvt@gmail.com

0254.3.859.488

Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

Trưởng phòng: Lê Trung Kiên

kienlt2@customs.gov.vn

0254.3.837.455

Phòng Quản lý rủi ro

Trưởng phòng: Bùi Đình Yên

yenbd@customs.gov.vn

0254.3.513.297-  0903.675.579

 

IV. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

Chi cục trưởng: Thái Hoài Nam

namth2@customs.gov.vn

0254.3.511.268 - 0913.948.884 

Đội Kiểm tra

0254.3.512.553

Đội Tổng hợp

0254.3.511.268

 

V. Đội Kiểm soát Hải quan:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

Đội trưởng: Nguyễn Thế Khanh

 khanhnt@customs.gov.vn

0254.3.833.705 - 0903.122.679

 

Trạm Kiểm soát

0254.3.856.589

 

VI. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Danh

danhnv@customs.gov.vn

0254.3.893.160 - 0903.343.300

Đội Tổng hợp

0254.3.924.552

Đội Thủ tục XNK

0254.3.924.550

Đội Giám sát

0254.3.922.601

 

VII. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Tàu:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

Chi cục trưởng: Phan Thị Thanh Huyền

huyentt2@customs.gov.vn

0254.3.838.354 -0918.490.788

Đội Tổng hợp

0254.3.838.380

Đội Thủ tục HH- XNK

0254.3.591.891

Đội Thủ tục PT – XNC

0254.3.833.688

Đội Dầu khí

0254.3.383.227

 

VIII. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cát Lở:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

Chi cục trưởng:Vũ Văn Thúy

thuyvv@customs.gov.vn

0254.3.848.502 -  0908.004.219

 

Đội Tổng hợp

0254.3.840.475

Đội Nghiệp vụ

SDT: 0254.3.832.686 - Fax: 0254.3.510.301

Đội Giám sát

0254.3.848.355

 

IX. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

Chi cục trưởng: Lý Minh Khôi

kholm@customs.gov.vn

0254.3.893.162 - 0948.888.988

Đội Tổng hợp

0254.3.893.161

Đội Thủ tục – KNQ

0254.3.893.160

Đội Thủ tục – SPPSA

0254.3.924.546

Đội Kiểm tra Giám sát

0254.3.924.548

 

X. Chi cục Hải quan Côn Đảo:

Họ tên - Chức vụ

Số Điện Thoại

Chi cục trưởng: Lê Trung Thắng

thanglt3@customs.gov.vn

0254.3.830.353 - 0983.185.285

Đội Nghiệp vụ

0254.3.830.928

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân